Wpływ ustawy o cenach energii na wyniki Tauronu powinien być neutralny

23 września 2019, 18:00 Alert
tauron
Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Wpływ ustawy o cenach energii na wyniki Tauronu powinien być w pierwszym półroczu 2019 r. „zasadniczo” neutralny – podał Tauron w komunikacie. Zgodnie ze zaktualizowanymi szacunkami, w drugim kwartale 2019 r. przychody mają wynieść 5.085 mln zł, EBITDA 996 mln zł, EBIT 261 mln zł, a zysk netto 142 mln zł.

Zaktualizowane szacunki

„Emitent wstępnie szacuje, że kompleksowy wpływ ustawy na wyniki finansowe grupy Tauron powinien być zasadniczo neutralny z uwagi na fakt, że wysokość rekompensat i różnicy ceny, którą otrzyma grupa Tauron powinna pokryć korektę zmniejszającą przychody ze sprzedaży oraz brak podwyżki w 2019 r. cen sprzedaży energii w taryfie G zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki” – napisano w komunikacie.

Zaktualizowane szacunki wskazują, że w drugim kwartale 2019 r. EBITDA segmentu dystrybucji wyniosła 656 mln zł, EBITDA segmentu wytwarzanie sięgnęła 152 mln zł, w sprzedaży 258 mln zł, a wynik EBITDA segmentu wydobycie był ujemny i wyniósł -99 mln zł. Jest to zgodne z wcześniejszymi szacunkami, z wyjątkiem wyniku segmentu sprzedaży, który miał wynieść 57 mln zł. Nakłady inwestycyjne grupy w drugim kwartale – według szacunków – sięgnęły 915 mln zł, a zysk brutto 221 mln zł.

W całym pierwszym półroczu przychody wyniosły 10.398 mln zł, EBITDA 2,208 mln zł, EBIT 989 mln zł, zysk netto 667 mln zł, a zysk brutto 875 mln zł.EBITDA segmentu dystrybucji w pierwszym półroczu wynosi – według szacunków – 1,337 mld zł, wytwarzania 539 mln zł, sprzedaży 423 mln zł (wcześniej szacunki wskazywały na 222 mln zł), a wydobycia minus 143 mln zł.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne grupy w pierwszym półroczu sięgnęły 1,642 mld zł. Dług netto na koniec czerwca wynosi 8,818 mld zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA 2,60x. Zgodnie z szacunkami grupy z początku września, strata w drugim kwartale 2019 roku miała wynieść 1 mln zł, a EBITDA 795 mln zł. Tauron podawał, że przychody grupy w drugim kwartale wyniosły 4,815 mld zł, a EBIT 59 mln zł. W całym pierwszym półroczu grupa Tauron miała wypracować 10,128 mld zł przychodów, 2,007 mld zł EBITDA, 787 mln zł zysku operacyjnego, 674 mln zł zysku brutto oraz 523 mln zł zysku netto.

Tauron podał w poniedziałek, że w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze ujmie szacunek należnych rekompensat w wysokości 722 mln zł, korektę zmniejszającą przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 452 mln zł oraz utworzenie rezerwy w wysokości 68 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia.Rezerwa dotyczy odbiorców, którzy skorzystali z prawa do obniżenia ceny zakupu energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 r.

„(…) w pierwszym półroczu 2019 r. grupa Tauron zrealizowała stratę w związku z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G. W związku z tym w pierwszym półroczu 2019 r. grupa Tauron częściowo wykorzystała rezerwę w wysokości 101 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia. Przedmiotowa rezerwa została ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 r. w łącznej wysokości 214 mln zł” – dodano. Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2019 r. planowana jest na 30 września 2019 r.

Polska Agencja Prasowa