Współpraca NCBR z KGHM ma wesprzeć rozwój innowacji w przemyśle

30 maja 2017, 11:15 Alert

Ponad 60 mln zł otrzymają konsorcja w ramach III konkursu CuBR, przedsięwzięcia KGHM Polska Miedź S.A. oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Środki posłużą wdrożeniu innowacji w przemyśle metali nieżelaznych.

Fot.: KGHM

Uroczystość podpisania dziewięciu umów w ramach III konkursu CuBR odbyła się 29.05.2017 r. w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Radosław Domagalski, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

– CuBR jest przykładem, że można z pożytkiem inwestować środki publiczne, które posłużą zarówno nauce, jak i przemysłowi. Współpraca NCBR z KGHM wpisuje się w cele, jakie stawiamy sobie w obszarze komercjalizacji badań i partnerstwa z biznesem – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Konsorcja złożone z przedsiębiorców, uczelni i instytutów badawczych otrzymają w ramach III Konkursu CuBR ponad 60 mln zł na realizację prac rozwojowych i transferowanie ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych.

– KGHM jest jednym z inicjatorów programu CuBR i widzimy jak wzrasta jego ranga. W tym roku odnotowaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń, było ich 45, i ponad 60 zaangażowanych jednostek naukowych. Jesteśmy pionierami współpracy z instytucją rządową na rzecz podnoszenia konkurencyjności przemysłu i mamy obiecujące rezultaty. Realizujemy już 12 projektów w obszarach związanych z naszą działalnością i cieszymy się, że w ramach III konkursu przypadnie nam w udziale możliwość realizacji kolejnych. Oczekujemy, że wysoki poziom gotowości technologicznej projektów pozwoli na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, przyczyniając się do rozwoju naszej firmy – mówi Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

CuBR powstał w 2012 roku na mocy porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a KGHM Polska Miedź S.A. Celem inicjatywy jest wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych, by wspomóc rozwój i postęp technologiczny branży. Na budżet programu, wynoszący 200 mln zł, każdy z partnerów złożył się w równej części.

Do tej pory odbyły się dwie edycje konkursu, w ramach których wyłoniono 12 projektów obecnie realizowanych.

W ramach tegorocznego, 3. konkursu pozytywnie zarekomendowano realizację 9 projektów na kwotę ponad 62 mln zł. Ich zakres merytoryczny jest bardzo szeroki i dotyka takich zagadnień jak: systemy łączności w wyrobiskach podziemnych, technologie oceny stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych, projektowanie metryk strzałowych, zabezpieczanie antykorozyjne instalacji w ZWR, redukcji odorów z szybów wydechowych, odczynników flotacyjnych, szkolenia operatorów maszyn górniczych czy sposobów zabezpieczenia i utylizacji gazów procesowych.

– Współpraca z KGHM to wzorcowy przykład inicjatywy w której NCBR wspólnie z polskimi przedsiębiorstwami współfinansuje prace badawczo-rozwojowe, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Co istotne, postęp technologiczny przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa wydobycia i produkcji oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Łącznie na wsparcie prac badawczo – rozwojowych w trzech konkursach NCBR i KGHM przeznaczyły już ponad 150 mln zł. Dofinansowanie uzyskały w sumie 21 projekty. Dzięki wsparciu z programu CuBR powstały m.in. nowatorska technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania, automatyczne urządzenie do rozbijania brył w wyrobiskach podziemnych kopalni rud miedzi oraz innowacyjne rozwiązanie technologiczne do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi.

– Rozwiązania otrzymane w ramach realizacji Przedsięwzięcia CuBR z poprzednich edycji będą możliwe do weryfikacji w tym roku, gdyż wtedy planowane jest zakończenie pierwszych projektów. Bazując na doświadczeniach zebranych podczas realizacji pierwszych dwóch konkursów, w obecnym konkursie w znacznie lepszym stopniu dostosowano zakres projektów do potrzeb KGHM Polska Miedź S.A. i zabezpieczono ochronę własności intelektualnej obu podmiotów: nauki i przemysłu – przekonuje Rafał Pawełczak, wiceprezes KGHM.

Gwarancją sukcesu jest udział w pracach zarówno pracowników KGHM Polska Miedź S.A., którzy posiadają olbrzymią wiedzę praktyczną oraz doświadczenie zdobywane przez dziesięciolecia istnienia Spółki, jak również największych uczelni technicznych w Polsce oraz instytutów badawczych, które zapewniają odpowiednie wsparcie i zaplecze naukowe.

Jeszcze w tym roku NCBR i KGHM ogłoszą czwarty konkurs, którego planowana alokacja wyniesie około 45 mln zł.

KGHM Polska Miedź