PGNiG podsumowało pierwszy kwartał. Rośnie wydobycie gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

20 maja 2021, 09:15 Alert
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo osiągnęło 14,6 mld zł przychodów, 3,4 mld zł EBITDA oraz 1,7 mld zł zysku netto. Wzrosło wydobycie gazu ziemnego, szczególnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Przychody i EBITDA

PGNiG podaje, że od stycznia do końca marca 2021 roku uzyskało 14,55 mld zł przychodów (+6 procent rok do roku), jednocześnie obniżając łączne koszty operacyjne o trzy procent (do 12,12 mld zł). Pozwoliło to wypracować wynik EBITDA na poziomie 3,39 mld zł, a więc o 63 procent wyższy niż w pierwszym kwartale 2020 roku. Jeszcze bardziej wzrósł EBIT – o 102 procent rok do roku, do 2,44 mld zł – oraz zysk netto, który wyniósł 1,75 mld zł i był wyższy aż o 124 procent w stosunku do wyniku sprzed roku – czytamy w komunikacie.

– Grupa Kapitałowa PGNiG kontynuuje dobrą passę, zarówno jeśli chodzi o wyniki finansowe, jak i operacyjne. Dzięki rosnącym cenom węglowodorów bardzo dobre wyniki odnotował segment Poszukiwania i Wydobycia. Niskie temperatury i związany z tym wzrost zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych przełożyły się na wyższe wolumeny sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego w segmentach Obrót i Magazynowanie oraz Dystrybucja. Warunki pogodowe miały również pozytywny wpływ na wolumen produkcji i sprzedaży ciepła w segmencie Wytwarzanie – podsumował Paweł Majewski, prezes PGNiG.

Udział poszczególnych segmentów w EBITDA wyniósł: Poszukiwanie i Wydobycie – 40 procent, Obrót i Magazynowanie – 15 procent, Dystrybucja – 30 procent oraz Wytwarzanie – 14 procent.

Poszukiwanie i Wydobycie

PGNiG poinformowało, że przychody segmentu wyniosły 1,79 mld zł i były o 41 procent wyższe niż przed rokiem, natomiast wynik EBITDA był wyższy rok do roku aż 18-krotnie i sięgnął 1,35 mld zł. Na znaczącą poprawę danych finansowych wpłynął wzrost cen węglowodorów – średnia arytmetyczna cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii była w pierwszym kwartale większa niż przed rokiem o 79 procent. Z kolei kwartalna cena ropy wzrosła o 20 procent rok do roku (do 60,7 dolarów za baryłkę). Równocześnie istotnie wzrosło wydobycie gazu ziemnego – które sięgnęło 1,24 mld m sześc. wobec 1,16 mld m sześc. rok wcześniej – szczególnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wolumen wydobycia ropy wyniósł 328 tys. ton i był na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego. Wpływ na wyniki segmentu miały również odpisy aktualizujące rzeczowy majątek trwały w segmencie – czytamy.

Obrót i Magazynowanie

Przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniosły 11,49 mld zł, co oznacza wzrost o cztery procent rok do roku. Jednocześnie, w konsekwencji znaczącego wzrostu cen gazu na rynkach towarowych, wzrosły koszty operacyjne segmentu, które sięgnęły ponad 11 mld zł i były wyższe o osiem procent niż w pierwszym kwartale 2020 roku. Odnotowano również ujemny wynik z tytułu realizacji instrumentów zabezpieczających. Wymienione czynniki skutkowały obniżeniem wyniku EBITDA o 46 procent rok do roku (do poziomu 0,49 mld zł).

Łączny wolumen sprzedaży gazu ziemnego poza GK PGNiG wzrósł o sześć procent rok do roku i sięgnął 11,28 mld m sześc. To w dużym stopniu efekt niskich temperatur utrzymujących się przez znaczną część pierwszego kwartału – średnia trzymiesięczna temperatura była w tym czasie o 2,8 st. Celsjusza niższa niż przed rokiem. Fala mrozów spowodowała, że PGNiG dwukrotnie odnotowało rekord sprzedaży paliwa gazowego: 18 stycznia 2021 roku Spółka dostarczyła swoim klientom ok. 81 mln m sześc. gazu ziemnego, tym samym poprawiając poprzedni wynik z pierwszego marca 2018 roku, kiedy dostarczyła odbiorcom ok. 78,8 mln m sześciennych. Kolejny rekord został osiągnięty ósmego lutego, kiedy PGNiG dostarczyło odbiorcom ok. 82 mln m sześc. gazu. Wzrost zapotrzebowania na paliwo do celów grzewczych spowodował wyraźny wzrost wolumenu sprzedaży gazu przez Grupę Kapitałową do odbiorców domowych. W pierwszym kwartale 2021 wyniósł on 1,98 mld m sześc., a więc o 20 procent więcej niż przed rokiem.

Dystrybucja

Niskie temperatury utrzymujące się w pierwszym kwartale 2021 roku przełożyły się na wzrost zapotrzebowania na paliwo gazowe a w konsekwencji zwiększenie o 15 procent rok do roku, do 4,55 mld m sześc. ilości paliwa dystrybuowanego przez GK PGNiG. Większy wolumen przesłanego gazu oraz wyższa o 3,6 procent taryfa dystrybucyjna, obowiązująca od
1 lutego 2021 roku, spowodowały wzrost przychodów segmentu Dystrybucja o 19 procent, do 1,67 mld złotych. EBITDA wyniosła 1,01 mld zł i była wyższa niż przed rokiem o 31 procent.

Wytwarzanie

Warunki pogodowe miały istotny wpływ także na wyniki finansowe i operacyjne segmentu Wytwarzanie. Sprzedaż ciepła poza GK PGNiG wzrosła o sześć procent w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku i wyniosła 17 PJ. Przełożyło się to na wzrost przychodów segmentu o 13 procent rok do roku (do 1,1 mld zł). EBITDA wyniosła 0,46 mld zł, co oznacza wzrost o 11 procent względem wyniku osiągniętego rok wcześniej. Sprzedaż energii elektrycznej z produkcji wyniosła 1,2 TWh i była niższa niż przed rokiem o 12 procent – informuje PGNiG.

PGNiG/Jędrzej Stachura

Gaz online. Satysfakcja klientów PSG rośnie pomimo pandemii