Wydobycie gazu ziemnego w Rawiczu już w 2017 roku

7 kwietnia 2016, 17:30 Alert
Odwiert

(San Leon Energy)

Irlandzki koncern San Leon Energy, będący jednym z partnerów na wielkopolskiej koncesji Rawicz, poinformował o zakończeniu testów przepływu surowca na odwiercie Rawicz -15. Analizy wykonanych pomiarów będą dalej prowadzone. Koncern podtrzymał także swoją deklarację, że w już w przyszłym roku razem z operatorem koncesji Palomar Natural Resources rozpocznie komercyjną eksploatację gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych w Rawiczu.

Prace wiertnicze na odwiercie Rawicz-15 zakończyły się w styczniu tego roku. San Leon Energy przekazał wówczas, że prace wiertnicze potwierdziły wstępne analizy złoża dotyczące grubości warstwy, gdzie nagromadzone są węglowodory. Zakończone wówczas prace pozwoliły na wstępne wnioski. Grubość warstwy, gdzie nagromadzone są węglowodory jest zgodna z wcześniejszymi ocenami. Złoże gdzie wykonano odwiert Rawicz 15 charakteryzuje się lepszymi paramentami w porównaniu z pierwszym odwiertem wykonanym na wielkopolskiej koncesji.

Podczas wykonanych prac nad testowym przepływem surowca, osiągnięto przepływ na poziomie ok. 102 tys. metrów sześc. gazu. Koncerny wykonają obecnie analizę modelu geologicznego zbiornika, w oparciu o dane uzyskane podczas wiercenia i stymulacji otworu.

San Leon Energy poinformował także o kolejnych trzech odwiertach jakie powinny zostać wykonane aby osiągnąć komercyjny przepływ gazu. Uruchomienie wydobycia ma nastąpić w 2017 roku.

San Leon Energy oraz Palomar Natural Resources wierzą w potencjał wydobywczy na koncesji Rawicz. W 2015 roku San Leon Energy poinformował, że na odwiercie Rawicz-12, pierwszym wykonanym na tej koncesji, osiągnięto przepływ surowca na poziomie 113 tys. m sześc. W kolejnych dniach przepływ gazu konwencjonalnego dalej rósł. W planach jest wykonanie od 3 do 5 dodatkowych odwiertów w celu badania potencjału złoża. Po pozytywnych wynikach prac może zostać uruchomione komercyjne wydobycie gazu ziemnego. Według szacunków koncesja Rawicz posiada 1,42 mld m sześc. wydobywalnego gazu ziemnego. Operatorem koncesji Rawicz jest Palomar Natural Resources posiadający 65 proc. udziałów. San Leon posiada pozostałe 35 proc.