Wykonawca autostrady A1 na odcinku: węzeł Rząsawa-węzeł Blachownia wybrany

22 lipca 2015, 07:20 Drogi

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę ok. 20,3  km śląskiego odcinka autostrady A1.

Spośród dziesięciu złożonych ofert  najkorzystniejszą okazała się należąca do konsorcjum firm Salini Polska, Salini Impregilo oraz Todini Costruzioni opiewająca na ok. 703,3 mln zł.  Firmy udzieliły 10 letniej gwarancji jakości.

Zdjęcie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zdjęcie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W ramach kontraktu zostanie zaprojektowany i wybudowany odcinek autostrady A1 o długości 20,3 km, wraz węzłem Rząsawa i węzłem Blachownia. Na inwestycji zostanie zastosowana nawierzchnia betonowa, a termin jej realizacji to 33 miesiące od daty podpisania umowy. Zadanie jest jednym z czterech postępowań przetargowych przeprowadzanych dla zadania budowy autostrady A1 na odcinku Rząsawa – Pyrzowice o łącznej długości 56,9 km.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad