Wykonawcy gazoportu idą do sądu z Polakami

19 lipca 2016, 16:22 Alert
LNG gazoport Świnoujście (4)

(Reuters/Polska Agencja Prasowa/CIRE.PL)

Konsorcjum wykonawców gazoportu w Świnoujściu złożyło wniosek o arbitraż przeciwko spółce Polskie LNG. Spór dotyczy dodatkowego wynagrodzenia, którego domagają się wykonawcy.

Zarząd będącej w upadłości spółki PBG poinformowała o złożeniu przez pełnomocników konsorcjum udziałem spółek: Saipem, Techint Compagnia Tecnica Internazionale, PBG w upadłości układowej oraz EGBP w upadłości układowej, wniosku o arbitraż przeciwko spółce Polskie LNG, której właścicielem jest Gaz-System.

Budowa terminala LNG nad Morzem Bałtyckim, który kosztował około 3 mld zł, została zakończona w ubiegłym roku, a więc rok później niż wcześniej planowano. W czerwcu br. roku ruszyła komercyjna eksploatacja obiektu. – Konsorcjum podejmie kroki prawne w celu zabezpieczenia dodatkowych płatności związanych z realizacją zamówienia w wysokości nie większej niż 195 mln zł netto (49 mln dol.) – czytamy w w oświadczeniu PBG.

Wniosek dotyczy umowy na opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, a w ramach postępowania arbitrażowego konsorcjum będzie dochodzić roszczeń o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia związanego z realizacją tej umowy.

W oświadczeniu nie sprecyzowano co dokładnie miałaby obejmować dodatkowa dopłata. Reuters zaznacza, że projekt napotykał na swojej drodze liczne opóźnienia.

Postępowanie arbitrażowe ma się toczyć w Warszawie, przed Sądem Arbitrażowym, stosownie do regulaminu arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.