Wyniki Bogdanki powyżej oczekiwań

5 maja 2016, 11:15 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.
Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.

Enea szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto w I kwartale 2016 r. wyniósł 290 mln zł. Szacunkowy zysk netto Bogdanki wyniósł w tym okresie 54,4 mln zł. Analitycy pozytywnie oceniają wyniki Bogdanki, a Enei raczej neutralnie.

O godz. 9.15 kurs Enei nieznacznie spada, o 0,17 proc. Notowania Bogdanki zwyżkują o 0,86 proc.

– Wyniki Bogdanki są trochę powyżej moich oczekiwań. Są całkiem niezłe. Pewnie zaważyła na tym większa sprzedaż rok do roku, obcięcie kosztów, pewnie niższa amortyzacja i prawdopodobnie ceny nie spadły tyle, ile bym przypuszcza – powiedział PAP Bartłomiej Kubicki, analityk Societe Generale.

– Po wyłączeniu Bogdanki wyniki Enei są trochę słabsze rok do roku. Oceniłbym je neutralnie. Przypuszczam, że wolumeny na wytwarzaniu były wyższe rok do roku, ale ceny niższe. Zakładam, że amortyzacja jest niższa, bo były znaczne odpisy, ale rok do roku koszty finansowe są pewnie wyższe z powodu zaciągnięcia długu na zakup Bogdanki – dodał.

Szacunkowy zysk netto grupy Enea wyniósł w I kwartale 290 mln zł. EBIT grupy wyniósł 389 mln zł, EBITDA 668 mln zł, a przychody 2.937 mln zł.

Z kolei Bogdanka szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto w I kwartale tego roku wyniósł 54,4 mln zł, EBITDA 173,3 mln zł, EBIT 78,9 mln zł, a przychody 420,6 mln zł.

Spółki podały, że w I kwartale nie nastąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.

PAP nie publikowała jeszcze konsensusu dla obu spółek na pierwszy kwartał.

Zebrane dotąd prognozy wskazują, że rynek spodziewał się w przypadku Enei 268,5 mln zł zysku netto, 633,3 mln zł EBITDA i 2,69 mld zł przychodów.

Ankietowani przez PAP analitycy zakładali, że Bogdanka wypracowała w I kwartale 47,1 mln zł zysk netto, 159,5 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 444,3 mln zł przychodów.

Ostateczne wyniki finansowe Enei i Bogdanki za I kwartał zostaną przedstawione w raportach, których publikację zaplanowano na 16 maja 2016 r.