Wyniki Polenergii idą w górę. Prawie dwa miliardy przychodów w 2021 roku

24 listopada 2021, 09:00 Alert
Farma Wiatrowa Dębsk. Źródło: Polenergia
Farma Wiatrowa Dębsk. Źródło: Polenergia

Polenergia poinformowała, że po trzech kwartałach 2021 roku odnotowała 1,933 mld złotych przychodów ze sprzedaży co oznacza wzrost o 45 procent rok do roku. Skorygowana EBITDA wzrosła o 41 procent do ponad 282 mln złotych, natomiast skorygowany zysk netto o 73 procent do blisko 149 mln złotych.

W trzecim kwartale 2021 roku, Polenergia odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 42 procent w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku, do ponad 720 mln zł. Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 95,1 mln zł i był wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 79 procent.

Spółka wykazała skorygowany zysk netto na poziomie 53,7 mln zł, co oznacza wzrost aż o 218 procent w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku. Skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła 56,1 procent i była o 27,4 p.p wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Polenergia podkreśla, że największy wpływ na poprawę EBITDA miał przede wszystkim wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw oraz segmencie obrotu i sprzedaży w efekcie kontynuacji procesu optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna zgodnie z postanowieniami umowy SLA.

Od stycznia do września 2021 roku Polenergia odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 45 procent rok do roku do ponad 1,933 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 282,3 mln zł i był wyższy o 41 procent, natomiast skorygowany zysk netto wzrósł o 73 procent do blisko 149 mln zł.

Skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła w tym czasie 55,2 procent i była o 18,3 p.p. wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie ubiegłego roku – czytamy w komunikacie.

Polenergia/Jędrzej Stachura

Nowa farma wiatrowa Polenergii powstała bez subsydiów, bo pomogły banki prywatne