Wysokie temperatury a jakość usług przewozowych

13 sierpnia 2015, 08:45 Infrastruktura
1-9931

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości związane ze sprawnością klimatyzacji u przewoźników: Koleje Wielkopolskie, Szybka Kolej Miejska w Warszawie, Przewozy Regionalne i PKP Intercity. 

W związku z trwającą falą upałów, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) prowadzi intensywne działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności układów klimatyzacji w pojazdach kolejowych wyposażonych w ten system.

W ostatnich dniach Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości m.in. u przewoźników: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska w Warszawie sp. z o.o. oraz Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz PKP Intercity S.A.

Na skutek bezpośrednich sygnałów od pasażerów odbywających podróż w niesprawnych wagonach pociągów PKP Intercity S.A.: „Sobieski” relacji Wiedeń – Gdynia Główna i InterCity „Pobrzeże” relacji Warszawa Zachodnia – Kołobrzeg, 11 sierpnia 2015 r., Prezes UTK podjął decyzję o natychmiastowym przeprowadzeniu ponownych kontroli ww. pociągów. Nieprawidłowości zgłaszane przez pasażerów potwierdziły się i świadczą o braku wewnętrznego nadzoru przewoźnika nad jakością warunków podróży i bezpieczeństwa pasażerów. W połowie wagonów składu pociągu system klimatyzacji był niesprawny, a temperatura znacząco przekraczała dopuszczalne normy.

Należy przypomnieć, że podczas kontroli pociągu „Sobieski” przeprowadzonej 10 sierpnia 2015 r., stwierdzono analogiczne nieprawidłowości, jak podczas wcześniejszych kontroli tj. 6 i 8 sierpnia 2015 roku (czytaj więcej). W składzie pociągu znajdowały się wagony z niesprawnym układem klimatyzacji, niesprawnymi drzwiami między wagonami. W siedmiowagonowym składzie pociągu, aż pięć jednostek posiadało usterki wpływające na jakość i bezpieczeństwo podróży.

Wszystkie stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

 • niezapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i komfortu podróżowania,
 • dopuszczenia do eksploatacji niesprawnych kolejowych pojazdów pasażerskich,
 • eksploatacji pojazdów z uszkodzonym systemem klimatyzacji.

Nieprawidłowości naruszały przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • dokumentacji systemu utrzymania (DSU) pojazdów,
 • wewnętrzne przepisy przewoźników.

W wyniku działań:

 • Prezes UTK ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych niespełniających norm bezpieczeństwa,
 • decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym, nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zapewnienie komfortu podróżowania transportem kolejowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
 • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych środków transportu.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego