WysokieNapięcie.pl: NABE pod pręgierzem URE i ministra Naimskiego

2 grudnia 2021, 06:00 Alert
węgiel węglokoks
Węgiel. Fot. Węglokoks

Portal WysokieNapięcie.pl dotarł do uwag ministra pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz Urzędu Regulacji Energetyki na temat wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Oba podmioty sygnalizują obawy.

BiznesAlert.pl publikował już uwagi ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki. WysokieNapięcie.pl dotarło do kolejnych: pełnomocnika Piotra Naimskiego oraz prezesa URA Rafała Gawina.

– Jaki wpływ według analiz Ministerstwa Aktywów Państwowych będzie miało zaproponowane wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa, nabycie tych aktywów przez Skarb Państwa, a następnie integracja nabytych aktywów w ramach jednego podmiotu – Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) zarówno na hurtowe ceny energii elektrycznej jak i ceny dla gospodarstw domowych w horyzoncie 2021-2030? – pytał minister Naimski. – Prosimy o przedstawienie projekcji finansowej funkcjonowania NABE w kontekście planowanych przychodów finansowych oraz kosztów zarówno w horyzoncie do 1 lipca 2025 roku (do czasu funkcjonowania rynku mocy dla aktywów węglowych) jak i po 1 lipca 2025 roku.  Czy według analiz Ministerstwa Aktywów Państwowych Spółka będzie miała możliwość samofinansowania bez dodatkowych środków finansowych w okresie do 1 lipca 2025 roku?

– Jakie działania zaradcze są planowane w sytuacji, kiedy wzrost kosztów emisji CO2 spowoduje brak możliwości finansowania się NABE zanim zostanie wprowadzony mechanizm, który umożliwi stopniowe odstawianie jednostek węglowych, z uwzględnieniem konieczności utrzymania niezbędnych rezerw mocy? – pytał Piotr Naimski.

Urząd Regulacji Energetyki zgłosił dwie uwagi cytowane przez WysokieNapięcie.pl. – Wskazano na narastające trudności z pozyskaniem finansowania przez spółki energetyczne spowodowane obciążeniem aktywami węglowymi. Biorąc jednak pod uwagę zmianę polityki kredytowej instytucji finansowych, inwestycje zmierzające do zmiany struktury aktywów wytwórczych na nisko- bądź zeroemisyjne nie powinny mieć tego rodzaju problemów – czytamy. – W projekcie zawarta jest teza, że wyodrębnienie aktywów węglowych przyspieszy inwestycje i da spółkom nowy impuls inwestycyjny. Należy jednak wziąć pod uwagę, że pozbawi ono spółki energetyczne podstawowego źródła przychodów oraz majątku trwałego. Projekt nie wyjaśnia jak będą funkcjonować te spółki w okresie od przekazania aktywów węglowych do momentu uruchomienia nowych jednostek. W szczególności mogą wystąpić problemy z pozyskaniem zewnętrznego finansowania przez ww. spółki a co najmniej nastąpi zwiększenie kosztu tego pozyskania ze względu na większe ryzyko po stronie właścicieli kapitału (skoro brak przychodów i majątku to brak także zabezpieczenia ew. kredytu).

Wydzielenie aktywów węglowych ma przyspieszyć dzięki nominacji nowego pełnomocnika do realizacji tego celu, którym został Piotr Pyzik.

WysokieNapięcie.pl/Wojciech Jakóbik

Rezerwa węglowa czy pułapka gazowa? Spięcie