Stańczyk: Ciepłownictwo musi zwiększyć udział paliw gazowych, aby sprostać celom unijnym

8 lutego 2021, 18:30 Energetyka

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) opublikowało wywiad z prezesem zarządu PGNiG Termika i wiceprezesem PTEZ Pawłem Stańczykiem, który odpowiedział na pytania dotyczące koronawirusa, zmian unijnej polityki klimatycznej i wyzwań dążenia ku neutralności klimatycznej w Polsce.

Źródło: Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Koronawirus, przyszłość i polityka klimatyczna

Prezes Stańczyk został zapytany o przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, które muszą sobie poradzić z pandemią koronawirusa i związanymi z nim obostrzeniami. Powiedział, że najważniejszym aspektem jest to, iż PGNiG Termika zachowała ciągłość produkcji pomimo restrykcji wprowadzonych w marcu 2020 roku. – Dostarczamy ciepło i energię elektryczną bez ograniczeń, dodatkowo troszcząc się o bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin. Należy podkreślić, że spółka, a przede wszystkim załoga, była świetnie przygotowana i szybko dostosowała się do nowych warunków. Co ważne, pandemia nie miała wpływu na wyniki operacyjne spółki w 2020 roku. W pierwszym kwartale, ze względu na stosunkowo łagodną zimę, wyniki poprodukcyjne były słabsze niż rok wcześniej, ale już drugi kwartał 2020 roku był zdecydowanie lepszy niż w 2019 roku, bo wiosna była dość chłodna i tzw. pierwsza fala pandemii nie odbiła się negatywnie na naszych wynikach. Także w trzecim i czwartym kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznych okresów 2019 sytuacja układała się dla nas korzystnie – zaznaczył.

Kolejne pytanie PTEZ dotyczyło zmian w polityce klimatycznej Unii Europejskiej oraz przyszłość kogeneracji i elektrociepłownictwa w najbliższym czasie. – Jednym z wyzwań, które zdecydują o kolejnych krokach biznesowych, strategicznych i inwestycyjnych, będzie skuteczne wdrażanie założeń strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Celem Komisji Europejskiej, na który zgodziły się państwa członkowskie, jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię Europejską. Aby było to możliwe, również nasz sektor musi przejść transformację. Etapem przejściowym z dużych systemów ciepłowniczych będzie zwiększenie udziału paliw gazowych w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Kolejny etap to zasilanie biometanem i wodorem – powiedział Paweł Stańczyk.

– Projekty, które jako spółka obecnie realizujemy na terenie całego kraju, odpowiadają na konieczność dostosowania się do rosnących wymagań w zakresie polityki klimatycznej. Warto w tym miejscu wspomnieć o finalizowanej budowie bloku gazowo–parowego na Żeraniu czy budowie zasilanej gazem elektrociepłowni w Przemyślu – dodał.

Towarzystwo zapytało prezesa o sposób w jaki PGNiG Termika zamierza odpowiedzieć na wyzwania dążenia ku neutralności klimatycznej w perspektywie najbliższych dziesięcioleci. – Po aktualizacji strategii całej Grupy Kapitałowej uzyskamy zielone światło na realizację nowych inwestycji, chociażby w elektrociepłowni na warszawskich Siekierkach. Bierzemy tu pod uwagę budowę bloku wielopaliwowego. Dzięki temu możliwe będzie zastosowanie przez nas technologii umożliwiających produkcję energii elektrycznej i ciepła z bloku zasilanego RDF i biomasą. Nie zapominamy także o naszym najstarszym zakładzie, czyli elektrociepłowni w Pruszkowie. Tam planujemy produkcję energii i ciepła w skojarzeniu opartą o silniki gazowe – podkreślił w rozmowie z PTEZ.

Cały wywiad można znaleźć tutaj.

Opracował Jędrzej Stachura

PGNiG Termika zawiązała odpis z tytułu utraty wartości posiadanych akcji PGG