Ministerstwo Gospodarki: zachęcamy do wzięcia udziału w rozpoczętych przez Komisję Europejską konsultacjach społecznych dotyczących unijnej Strategii dla LNG oraz magazynowania gazu

14 lipca 2015, 15:20 Alert
Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki zachęca do wzięcia udziału w rozpoczętych przez Komisję Europejską konsultacjach społecznych dotyczących unijnej Strategii dla LNG oraz magazynowania gazu. Uwagi można zgłaszać do 30 września 2015 r.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii zainteresowanych stron na temat wyzwań i szans, jakie stoją przed unijnym sektorem LNG oraz magazynowania gazu. Dotyczy to zarówno perspektywy krótko jak i długoterminowej.

Przygotowanie Strategii jest częścią realizacji projektu utworzenia unii energetycznej przedstawionego przez Komisję Europejską w  lutym 2015 r w Komunikacie COM(2015) 080. Dokument ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa oraz konkurencyjności dostaw gazu w UE.

Informacje niezbędne do udziału w konsultacjach znajdują się na stronie Komisji Europejskiej pod adresem –https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-eu-strategy-liquefied-natural-gas-and-gas-storage

Uwagi można zgłaszać:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/LNG%20consultation%20-%20publication.pdf oraz przesłać na adres ENER-NC-PRIORITIES@ec.europa.eu.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki