Zajdler: Ceny LNG w czerwcu zmaleją względem stawek płaconych w kwietniu

11 czerwca 2015, 11:30 Energetyka
Tankowiec LNG Coral Energy
Tankowiec LNG Coral Energy. Fot. Wikimedia Commons

KOMENTARZ

Dr Robert Zajdler

Zajdler Energy Lawyers

Zgodnie z naszymi przewidywaniami spadek cen LNG na rynkach krótkoterminowych postępuje, czego wyrazem są kolejne obniżki stawek na gaz skroplony z dostawą czerwcową. W związku z tym, że rynki krótkoterminowe najszybciej reagują na zmianę otoczenia, stawki szybko ulegają dostosowaniu się do zmieniającej się ceny ropy naftowej oraz wahań popytu. W konsekwencji skala spadków cen w czerwcu jest znacznie mniejsza niż ta obserwowana w miesiącach pierwszego kwartału.

Otoczenie rynkowe obrotu międzynarodowego gazem ziemnym pozostaje korzystne dla państw importujących LNG, choć w ostatnim miesiącu jesteśmy świadkami nieznacznego odbicia się cen ropy naftowej w porównaniu z dołkiem ze stycznia 2015 r. Średnia cena płacona w kwietniu za jedną baryłkę była o 10 USD wyższa niż na początku roku (wzrost o 21%), ale cały czas znacznie niższa niż przed rokiem (spadek o 45%). Podobne relacje cenowe, w porównaniu z lipcem ubiegłego roku, odnotowano w stawkach importowych LNG płaconych przez odbiorców z Ameryki Południowej i Azji.


Źródło: FERC

W świetle szacunków Federalnej Komisji Regulacji Energetyki w Stanach Zjednoczonych (FERC), średnia cena gazu ziemnego, który zostanie dostarczony w czerwcu do japońskich i koreańskich importerów wyniesie prawie 264 USD za tys. m³ i była o 14 USD wyższa niż w kwietniu. W ujęciu procentowym spadek ten wyniósł niewiele ponad 5%. W odniesieniu do cen płaconych za gaz ziemny w tych dwóch krajach w lipcu ubiegłego roku, stawki w bieżącym roku były niższe o 44%.


Źródło: FERC

W Indiach i Chinach skala spadków była stosunkowo nieznaczna, choć utrzymywał się przewidziany przez nas trend. W Państwie Środka ceny spadły o 2% w porównaniu ze stawkami z kwietnia, zaś w ujęciu rok do roku były niższe o 43%. Cena LNG eksportowanego do Chin wyniosła ok. 258 USD. Niewiele więcej płacono za skroplony gaz ziemny dostarczany do Indii. Stawka za LNG zakontraktowany na czerwiec wynosiła 260 dolarów, co stanowiło ponad 3% obniżki w porównaniu z kwietniem bieżącego roku i aż 43% w porównaniu z ceną sprzed roku (punktem odniesienia jest lipiec 2014).


Źródło: FERC

W Ameryce Południowej i Centralnej odnotowano spadki cen na poziomie ok. 6% w Argentynie i Meksyku oraz wzrost o prawie 1,5% w Brazylii. Cena LNG w Brazylii wyniosła w czerwcu 258 USD za tys. m3 i była o zaledwie 3,5 USD wyższa niż w kwietniu. Stawka płacona za LNG w Meksyku wynosiła 261 USD, zaś w Argentynie 266 USD. W obu krajach były one niższe o ok. 17 USD. Podobnie jak w innych analizowanych regionach ceny gazu skroplonego odbieranego w Ameryce Łacińskiej były znacznie niższe niż przed rokiem. W Argentynie i Meksyku gaz LNG jest o prawie 46% tańszy, a w Brazylii o 47% tańszy niż w lipcu 2014 r.


Źródło: FERC

W pierwszej połowie 2015 r. jesteśmy świadkami zbliżenia się do siebie stawek LNG bez względu na państwo importujące. Dzisiaj oprócz USA, importującego tanie LNG w niewielkich ilościach, cena płacona w Azji i Ameryce Południowej i Środkowej jest niewiele wyższa od tej w Europie. Stawka dla importerów z Wielkiej Brytanii jest zaledwie o ok. 35 USD wyższa niż w wymienionych regionach. Jeszcze rok temu dysproporcje sięgały ok. 250 USD i stanowiły o znacznym zróżnicowaniu globalnych stawek.

W Stanach Zjednoczonych cena gazu LNG tradycyjnie jest najniższa. Na obu punktach odnotowano nieznaczne wzrosty cen w porównaniu z kwietniem – na Cove Point o 4%, zaś w Lake Charles o 1%. Obecnie na pierwszym z punktów gaz będzie odbierany w cenie 94 USD/tys. m³, a w drugim pięć dolarów taniej. W porównaniu z zeszłym rokiem LNG było o 27% tańsze w Cove Point i aż o 40% tańsze w Lake Charles.

Również skala spadków cen w Europie jest dużo niższa niż w poprzednich miesiącach, choć to właśnie w Wielkiej Brytanii odnotowano najwyższą obniżkę w porównaniu z cenami z kwietnia. Skroplony gaz ziemny docierający na Wyspę był o 7,5% tańszy. Przekłada się to na prawie 20 USD, a stawka za LNG wyniosła 226 USD/tys. m3. W czerwcu to właśnie odbiorca brytyjski zapłaci najniższą cenę spośród analizowanych europejskich krajów. W Belgii LNG kosztowało 234 USD. Stawka była niższa o zaledwie 1% niższa w kwietniu. Spadek przełożył się na niewiele ponad 3 dolary różnicy. W Hiszpanii cena LNG spadła o prawie 5%. Importerzy zapłacą w tym kraju za gaz skroplony prawie 241 USD. W porównaniu z ubiegłym rokiem gaz sprowadzany do Europy był o 11% tańszy w Wielkiej Brytanii, o 32% w Belgii i aż o 8% w Hiszpanii.

W porównaniu z kwietniem czerwiec był globalnie korzystniejszym miesiącem dla importerów. Spadki cen odnotowano w prawie wszystkich krajach, z wyłączeniem Brazylii i Stanów Zjednoczonych. W świetle informacji dostarczonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy korzystne zmiany cen płaconych za gaz ziemny widać również w kontraktach długoterminowych. Formuły indeksacyjne w większym stopniu absorbują niższą globalną cenę ropy naftowej. Ceny gazu sprowadzanego z Rosji do Niemiec były w kwietniu o 32% niższe niż przed rokiem. Japończycy płacili za gaz z Indonezji 26% taniej, zaś cena na Henry Hub w USA zmniejszyła się prawie o połowę. Stawki za gaz ziemny w kontraktach długoterminowych będą w kolejnych miesiącach w coraz większym zakresie absorbować niższe ceny ropy naftowej na świecie z początku bieżącego roku.

Źródło: CIRE.PL