Zakończenie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

16 lipca 2015, 08:30 Infrastruktura
logo_mir

10 czerwca 2015 r. zakończyły się po konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, które trwały od 6 maja 2015 r. Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Z przebiegu procesu konsultacji publicznych przygotowane zostało sprawozdanie – można je pobrać poniżej w wersji polskiej i angielskiej:

Do sprawozdania załączono zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych przez uczestników konsultacji publicznych wraz z uzasadnieniem:

Do pobrania są również prezentacje z konferencji konsultacyjnych:

Po zakończeniu konsultacji, wszystkie zgłoszone uwagi zostały przekazane do rozpatrzenia przez Wspólny Komitet Programujący. Komitet podjął decyzję o zmodyfikowaniu projektu Programu, uwzględniając w całości lub częściowo niektóre ze zgłoszonych uwag.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju