Zakręcki: PZL Mielec i Politechnika Rzeszowska wraz z innymi uczelniami technicznymi tworzą Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe dla rozwoju technologii 3D

30 kwietnia 2015, 10:42 Bezpieczeństwo

Polskie Zakłady Lotnicze Sp.  z o. o. i Politechnika Rzeszowska wraz z innymi uczelniami technicznymi podpisały porozumienie o utworzeniu Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego “Lot-Virtual-Lab”. Jego celem będzie tworzenie warunków dla rozwoju i efektywnego zastosowania konstrukcji i technologii 3D w wyrobach polskiego przemysłu lotniczego, jak również zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami technicznymi a przemysłem oraz wykorzystanie synergii tych środowisk.

Zawarte porozumienie jest wyrazem zrozumienia, zarówno ze strony uczelni, jak i PZL Mielec, co do potrzeby rozwoju współpracy uczelni technicznych z przedstawicielami krajowego przemysłu w zakresie projektowania 3D. Podstawowym celem porozumienia będzie realizacja projektu badawczo-rozwojowego pod roboczym tytułem “Rozproszone Laboratorium Rozszerzonej i Wirtualnej Rzeczywistości dla Potrzeb Przemysłu Lotniczego i Kosmicznego” (Lot-Virtual-Lab) w ramach Centrum Kompetencji „Droga w Przestrzeń” koordynowanego przez Politechnikę Rzeszowską we współpracy z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (IATI).

Utworzenie Konsorcjum wskazuje kierunek, w jakim powinny zmierzać wspólne działania polskich uczelni technicznych i przemysłu. W opinii przedstawicieli świata nauki i krajowego przemysłu, to jedyna szansa na podniesienie wydatków na badania i rozwój, które w Polsce nadal są jednymi z najniższych w Europie. Jak podaje raport Eurostatu (z listopada 2014),
w 2013 roku Polska wydała na projekty B+R 3,4 mld euro, czyli 0,87 % polskiego PKB. Tymczasem  średnia dla całej Unii Europejskiej była ponad dwukrotnie wyższa i wyniosła 2,02 %.

Pierwszymi sygnatariuszami porozumienia zostały Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu oraz Politechnika Rzeszowska. Przystąpiły do niego również Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Wrocławska.

Zgodnie z treścią podpisanego porozumienia strony zadeklarowały podjęcie wspólnych działań mających na celu zainicjowanie powstania zaplecza projektowego oraz tworzenia warunków dla rozwoju technologii 3D poprzez kształcenie przyszłych inżynierów, otwieranie pracowni dydaktycznych, jak również laboratoriów i inkubatorów, specjalizujących się w opracowaniach 3D. Dzięki tym działaniom możliwy będzie transfer wiedzy z uczelni bezpośrednio do przemysłu oraz skrócenie ścieżki implementacji dla nowych wdrożeń opracowanych na uczelniach.

– Technologie 3D to przyszłość branży lotniczej, dlatego szczególnie zależy nam na współpracy z jednostkami naukowymi w ich rozwijaniu. Podpisane dziś porozumienie pozwoli na usystematyzowanie i ukierunkowanie naszych wspólnych działań, tak by ich efekty były wymierne dla obu stron – powiedział Janusz Zakręcki, prezes Polskich Zakładów Lotniczych.

Podpisy pod porozumieniem złożyli Janusz Zakręcki, prezes PZL Mielec, oraz prof. Marek Orkisz, rektor Politechniki Rzeszowskiej. W ceremonii podpisania uczestniczył również Bogdan Ostrowski, Dyrektor Techniczny PZL Mielec, oraz prof. Leonard Ziemiański, prorektor ds. nauki.

– Powoływane dziś konsorcjum Lot-Virtual-Lab to duży krok naprzód we współpracy polskiego przemysłu ze światem nauki. To także kolejny krok w budowie w PZL Mielec światowej klasy centrum doskonalenia projektowania 3D, które już rozpoczęło swoją działalność. Jesteśmy dumni, że Sikorsky może być częścią tego projektu i wspierać go swoim doświadczeniem – powiedział Mike Ambrose, wiceprezes Sikorsky Aircraft ds. projektowania statków powietrznych.

Poza integracją środowiska naukowego z przemysłem, utworzenie konsorcjum „Lot-Virtual-Lab” oznacza również stworzenie nowych możliwości dla aktualnych i przyszłych studentów uczelni.

– Realizacja projektu pozwoli na otwarcie drzwi krajowych firm branży lotniczej dla studentów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę w zakresie projektowania 3D. Dzięki rozpoczętym działaniom studenci będą mieli szansę na udział w opracowaniu praktycznych rozwiązań dla przemysłu, jak również umożliwiony zostanie kontakt z inżynierami-praktykami. – powiedział prof. Marek Orkisz, Rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Dla przemysłu to z kolei naturalne tworzenie przyszłych kadr, z poszukiwanymi umiejętnościami projektowania 3D.

Inicjatywa jest otwarta na współpracę z innymi instytucjami, firmami i organizacjami, w szczególności z MSP zainteresowanymi projektowaniem i technologią 3D, innymi firmami świadczącymi usługi w zakresie konstrukcji i technologii 3D lub poszerzającymi swoją działalność o projektowanie 3D, producentami i dystrybutorami oprogramowania 3D, klastrami przemysłowymi, centrami transferu i inkubatorami przedsiębiorczości oraz stowarzyszeniami inżynierskimi i eksperckimi

Źródło: PZL Mielec