Gibała: Brokat jest zagrożeniem dla naturalnych biofiltrów