Zasina: W ostatnich latach mieliśmy dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych

21 września 2021, 11:00 Energetyka
EKG 2021. Fot. BiznesAlert.pl
EKG 2021. Fot. BiznesAlert.pl

– Mówi się dużo o przystosowaniu sieci dystrybucyjnych do nowego modelu rynku energii. Sieci dystrybucyjne mają dużą rolę, bo muszą otwierać szeroko furtkę dla uczestników rynku i jego oczekiwań. Ostatnie lata to jest dynamiczny wzrost źródeł odnawialnych – powiedział Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja na EKG 2021.

Robert Zasina na EKG 2021

– My jako dystrybucja kosztach energii na pewno bierzemy duży udział. 50 procent ceny to dystrybucja, 50 procent to obrót energii. Jeżeli mówi się wzroście ceny z energii z obrotu o kilkanaście procent, to mówi się, że wzrostu na dystrybucji nie będzie. Dlaczego tak się myśli? Mówi się dużo o przystosowaniu sieci dystrybucyjnych do nowego modelu rynku energii. Sieci dystrybucyjne mają dużą rolę, bo muszą otwierać szeroko furtkę dla uczestników rynku i jego oczekiwań. Ostatnie lata to jest dynamiczny wzrost źródeł odnawialnych – ocenił Zasina.

– Trzeba włożyć dość pokaźne kwoty w sieci, aby spełniały oczekiwania użytkowników systemu. W ubiegłym roku była dokonana analiza i w tym materiale znalazła się analiza potrzeb, aby sieci wspierały transformację energetyczną. Kwoty na lata 2020-2030 są rzędu w 375-425 mld euro na całą Europę, na Polskę 25 mld euro. Oznacza to, że musimy przemodelować cały proces związany z taryfowaniem, ustaleniem stawek i dość mocne prace nad wsparciem dotacji – mówił.

– Rozmawiamy z prezesem URE i doszliśmy do mocnego porozumienia inwestycyjnego. Chcemy aby pieniądze na te inwestycje były stabilne, jeżeli chodzi o taryfy. Bardzo duże kolejne wyzwanie to przyłączenie, bo operatorzy chcieliby skrócić ten czas. Niektórzy klienci czekają rok, dwa, trzy na energię elektryczną. Sieć trzeba przebudować, są prowadzone prace na gruntach, których właścicielami są prywatne osoby, więc cała ta procedura też wydłuża czas – powiedział Zasina.

– Jeżeli chodzi o rozwój i rozbudowę sieci, to u operatorów jest świadomość, że ta sieć ma się zmieniać. Wiele osób mówi o problemach OSD, a nie mówią o tym, że mają wiele barier, o których też trzeba mówić. Okazało się, że energetyka rozproszona wywołuje wiele konsekwencji w działaniach na sieci. Mamy wiele wyzwań i te wyzwania podejmujemy. Pukamy na wielu obszarach i prosimy, aby nas wsparto. Mówi się o transformacji energetycznej i dużych potrzebach w obszarze wytwarzania. Wszyscy muszą mieć świadomość, że aby energetyka rozproszona się rozwijała, to potrzeba jeszcze sieci dystrybucyjnej i sieci przesyłowej. Potrzebujemy tych kilku elementów i współdziałania w tych elementach.
Każdego roku wydajemy o średnio 15-20 procent więcej umów o przyłączenie i warunków przyłączenia. Ta sieć dystrybucyjna się rozwija. Nie należy negować, ze coś jest źle. Dystrybutorzy też potrzebują kilku lat i też potrzebują pieniędzy – powiedział.

Opracowali Małgorzata Kamonciak i Michał Perzyński