Zawistowski: Inwestycje w infrastrukturę gazową zwiększą znaczenie Polski

17 maja 2022, 15:46 Energetyka

Podczas konferencji Gazterm 2022 prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski mówił o roli giełdy w nowych warunkach geopolitycznych.

Fot. TGE

Piotr Zawistowski na Gazterm 2022

– Przez lata rozmawialiśmy o tym, jak będzie się rozwijać energetyka. Mówiliśmy o gazie jako paliwie przejściowym i OZE. Dziś sytuacja się zmieniła, wszystko musimy przewartościować. Sytuacja zmieniła dużo również w kontekście rynku gazu. Powinniśmy rozmawiać i działać szybko. W tle dyskusji mamy rynek gazu i jego rozwój. Jesteśmy w fazie, w której nasze doświadczenia należy zaadaptować do rzeczywistości – mówił Zawistowski.

– Nasza rolą, jako giełdy, jest koncentracja rynku w jednym miejscu, aby handel odbywał się płynnie. Jesteśmy też podmiotem umożliwiającym kształtowanie transparentej ceny za dany towar. Zapewniamy również bezpieczeństwo realizacji umów i płatności pomiędzy klientami. Ponadto dostarczamy informacje rynkowe, transparentne w przeciwieństwie do relacji bilateralnych – dodał.

– W ciągu 10 lat na giełdowym rynku gazu zostało zawartych ponad 534 tys. transakcji, wolumen obrotu wyniósł 11143 TWh energii. Od lat odnotowujemy na nim wzrost obrotów – mówił prezes TGE.

– Działania Gazpromu spowodowały perturbacje na rynku giełdowym, co wynikało m.in. ze zmiany strategii wielu podmiotów działających na giełdzie. Perspektywy rynku giełdowego wynikają także z transformacji energetycznej, dywersyfikacji dostaw gazu oraz możliwości stworzenia z Polski hubu gazowego. Dzięki rozbudowie polskiej infrastruktury, możemy rzeczywiście rozwijać handel. Dużo zmienia również Inicjatywa Trójmorza. TGE traktuje transformację jako szansę rozwoju, która będzie wzmacniana możliwościami zagranicznego obrotu na rynku gazu. W naszej ocenie, te inwestycje spowodują wzrost znaczenia Polski, a także większą dynamikę handlu gazem – zaznaczył.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński