Zdziebło: Samorządy mogą korzystać w nowej perspektywie finansowej z funduszy na drogi wojewódzkie

12 maja 2014, 12:38 Drogi
Adam Zdziebło

Podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w panelu „Polskie samorządy w nowej perspektywie finansowej UE” uczestniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło.

– W latach 2014-2020 regiony będą zarządzały ok. 60% środków funduszy strukturalnych. Samorządy lepiej dostrzegają regionalne potrzeby i potencjały – przekonywał podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Adam Zdziebło, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

– Mogą więc trafniej podejmować decyzje o planowanych inwestycjach mówił dalej wiceminister.

W jego opinii samorządy będą jednym z głównych beneficjentów środków unijnych. Będą mogły starać się o dofinansowanie swoich działań zarówno z programów regionalnych, jak i krajowych. Dotyczy to w szczególności inwestycji związanych z infrastrukturą transportową. Wsparcie będą mogły uzyskać w szczególności drogi wojewódzkie, w ograniczonym zakresie drogi lokalne (powiatowe i gminne); zarządzane przez samorząd sieci kolejowe oraz dworce. Zdaniem Zdziebły szczególnego znaczenia w nadchodzących latach nabiera rozwój transportu publicznego w miastach. Możliwe będzie również uzyskanie przez jednostki samorządu terytorialnego środków na inwestycje związane z ochroną środowiska. Wspierane będą m.in. działania związane z poprawą jakości powietrza w miastach, czy przywracaniem na cele środowiskowe terenów zdegradowanych.

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia. Samorządy będą również mogły korzystać ze środków na działania związane z edukacją od funduszy na żłobki i przedszkola po szkolnictwo wyższe. W przeważającej mierze to właśnie samorządy będą podmiotami realizującymi działania związane z rewitalizacją – przekonywał wiceminister.