ZE PAK chce wybudować farmę fotowoltaiczną Przykona

24 sierpnia 2021, 06:30 Alert

ZE PAK planuje budowę farmy fotowoltaicznej w Przykonie. Nakłady inwestycyjne mogą wynieść ok. 500 mln zł.

ZE PAK poinformował, że w poniedziałek weszła w życie uchwała Rady Gminy Przykona dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy on m.in. terenów pogórniczych, będących obecnie własnością spółki zależnej ZE PAK, na których docelowo grupa planuje budowę farmy fotowoltaicznej.

– Przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego, w zakresie dotyczącym gruntów należących do Grupy ZE PAK, ustala przeznaczenie terenów pod budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dostępny obszar pozwala na budowę farmy o mocy około 180 – 200 MWp. Intencją spółki jest realizacja projektu w oddzielnej spółce celowej – czytamy w komunikacie ZE PAK.

Farma fotowoltaiczna w miejscowości Przykona byłaby kolejnym projektem fotowoltaicznym ZE PAK. Obecnie spółka kończy budowę farmy Brudzew o mocy 70 MWp.

– Na podstawie doświadczeń z realizacji projektu Brudzew spółka szacuje okres realizacji budowy farmy Przykona na około 15 miesięcy (od uzyskania kompletu zgód formalnoprawnych), natomiast nakłady inwestycyjne dotyczące farmy Przykona na około 500 mln zł – informuje ZE PAK.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Energa Operator przyłączyła do sieci blisko 310 MW źródeł fotowoltaicznych w 2021 roku