ZE PAK: Chcemy uczestniczyć w transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej

7 marca 2019, 11:00 Alert

ZE PAK zamierza uczestniczyć w przygotowaniu inicjatyw skierowanych do regionu Wielkopolski Wschodniej i związanych z procesem transformacji energetycznej – poinformowała spółka w komunikacie.

Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl
ZE PAK podkreśla, że ma świadomość wyzwań jakie stawia proces transformacji energetycznej regionu Wielkopolski Wschodniej i dlatego Grupa zdecydowała się podjąć określone kroki by być częścią tego procesu i w optymalny sposób wykorzystać potencjał jakim dysponuje.

Jak czytamy w komunikacie ZE PAK, celem jest opracowanie koncepcji i realizacja inwestycji, które dadzą impuls do rozwoju Grupy w nowych obszarach działalności. ZE PAK deklaruje, że zamierza uczestniczyć w przygotowaniu inicjatyw skierowanych do regionu Wielkopolski Wschodniej związanych z procesem transformacji energetycznej. Jak wyjaśnia spółka, w w szczególności chodzi o współpracę w zakresie uczestnictwa tego regionu w ramach Platformy Wsparcia Regionów Górniczych, a także w innych programach, których celem jest finansowanie projektów o określonym profilu.

– Spółka mając świadomość wyzwań jakie stoją przed regionem w kontekście wypracowania strategicznej wizji przyszłego rozwoju, chce aby jej udział był nie tylko deklaratywny, ale w ślad za deklaracjami poszły również konkretne pomysły i propozycje projektów inwestycyjnych, których charakter pozwala wpisać się w ideę transformacji energetycznej Wielkopolski wschodnie – czytamy w komunikacie ZE PAK.

Wśród rozważanych projektów spółka wymienia między innymi: budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych na rekultywowanych terenach Grupy, przystosowanie części instalacji węglowej do spalania biomasy, a także budowa magazynu ciepła dla potrzeb ogrzewania Konina i magazynu energii dla potrzeb OZE powstających na terenach Grupy. ZE PAK rozważa tez udział w przedsięwzięciach budowa centrum logistycznego wraz z zabudową paneli fotowoltaicznych na dachach, inwestycje w infrastrukturę do wytwarzania, magazynowania oraz dystrybucji wodoru, a także montowanie gotowych paneli fotowoltaicznych, wytwarzanie elementów do montażu oraz montaż instalacji.

Przypominamy, że Instytut Badań Strukturalnych w niedawno opublikowanym raporcie “Transformacja węglowa w subregionie konińskim – konkluzje i implikacje dla polityki publicznej” ocenił, że bez względu na zabezpieczenie dostępu do nowych złóż, działalność ZE PAK w oparciu o węgiel brunatny będzie spadać i zakończy się około roku 2035. Autorzy opracowania zwrócili też uwagę na problemy z uruchomieniem nowych odkrywek i ocenili, że w przypadku jednej z nich – Dęby Szlacheckie prawdopodobieństwo rozpoczęcia eksploatacji jest bardzo małe. Natomiast bez otwarcia odkrywki Ościsłowo w 2022 roku nastąpi niemal dwukrotny spadek wydobycia w Grupie.

W ubiegłym miesiącu zarząd ZE PAK zdecydował o wstrzymaniu do odwołania wypłaty premii dla pracowników w związku z trudną sytuacją na rynku energii. Jak tłumaczył zarząd w liście otwartym do pracowników, musi on się skupić na znalezieniu rozwiązania, które pozwoli firmie zacząć ponownie wypracowywać dodatni wynik finansowy.

Po trzech kwartałach 2018 roku GK ZE PAK wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1,623 mld zł, wobec 1,813 mld zł rok wcześniej. Grupa zakończyła ten okres stratą z działalności operacyjnej w wysokości 33,6 mln zł, wobec zysku na poziomie 237,8 mln zł rok wcześniej. Trzy kwartały 2018 roku GK ZE PAK zamknęła stratą netto w wysokości 62,7 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wypracowała zysk netto na poziomie prawie 170 mln zł. Raport roczny za ubiegły rok ZE PAK ma przedstawić 11 kwietania 2019 r.

Nowak: Odkrywka Ościsłowo da czas na stworzenie Doliny Energii

CIRE.pl