Zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną z PO IiŚ 2014-2020 na rozwój infrastruktury gazowej

22 lipca 2015, 08:10 Energetyka

Komisja Europejska zgodziła się na udzielenie pomocy publicznej z Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020 dla dziewięciu projektów dotyczących budowy gazociągów przesyłowych. Koszt planowanych inwestycji to ok. 4,9 mld zł, z czego 64% mogą stanowić fundusze UE.

GAZ-SYSTEM S.A. planuje realizację ze środków PO IiŚ 2014-2020, po pozytywnej ocenie projektów zgodnie z zapisami dokumentów programowych, budowę następujących gazociągów przesyłowych:

  • Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle – Tworóg,
  • Pogórska Wola – Tworzeń,
  • Tworóg – Tworzeń,
  • Wronów – Rembelszczyzna,
  • Leśniewice – Łódź,
  • Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska,
  • Wronów – Kozienice,
  • Szczecin – Gdańsk (Etap V Goleniów – Płoty),
  • Lewin Brzeski – Nysa.

Cztery pierwsze dotyczą połączeń realizowanych w ramach korytarza Północ-Południe, integrującego rynki gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej. Pozostałe projekty mają przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dostaw gazu w Polsce poprzez usunięcie wąskich gardeł i zapewnienie dodatkowej przepustowości w istniejącej sieci gazowej.

W ocenie KE, projekty GAZ-SYSTEMU nie mogłyby zostać zrealizowane bez pomocy publicznej. Komisja potwierdziła, że planowana przez Polskę pomoc w wysokości 3,13 mld zł (758 mln euro) dla wspomnianych przedsięwzięć jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju