Partia Zieloni proponuje odprawy 120 tys. złotych dla górników z likwidowanych kopalń

28 października 2021, 15:30 Alert
Fot. Zieloni
Fot. Zieloni

Katowickie koło Partii Zieloni i Związek Zawodowy Górników w Polsce Makoszowy-Zabrze wspólnie zaapelowały do Senatu o poparcie zgłoszonej przez senatorów Koalicji Obywatelskiej poprawki do nowelizacji ustawy o górnictwie węgla kamiennego. Jej celem jest ochrona górników z likwidowanych kopalń.

Poprawka zapewnia jednorazowe odprawy w wysokości 120 tys. zł pracownicom i pracownikom kopalń znajdujących się obecnie w likwidacji – takich, jak kopalnia Makoszowy w Zabrzu – którzy nie są objęci tym świadczeniem. Po likwidacji kopalni grozi im więc utrata pracy bez możliwości pomocy, jaką otrzymają górnicy z zakładów, które dopiero czeka restrukturyzacja.

– Nasza współpraca w kwestii odpraw to dowód na to, że Zieloni i górnicy nie są wcale przeciwnikami. Możemy działać razem dla sprawiedliwej transformacji Śląska, która nie pozostawia nikogo samemu sobie – mówi Andrzej Wawrzyniak z katowickiego koła Partii Zieloni.

Projekt poprawki senackiej można znaleźć tutaj.

Zieloni/Michał Perzyński