Zielony zwrot PGNiG

24 stycznia 2020, 11:30 Alert
WhatsApp Image 2020-01-24 at 11.13.55
Fot. Bartłomiej Sawicki

PGNiG zapowiedział przedstawienie zaktualizowanej strategii dla grupy kapitałowej do końca 2020 roku. PGNiG, nie zapominając o dywersyfikacji, chce iść w zielone technologie. Głównie w stronę biogazu i wodoru.

Podnieść wartość spółki

Nowy prezes PGNiG Jerzy Kwieciński podkreślił, że kluczowym wyzwaniem na najbliższe miesiące będzie podniesienie wartości PGNiG. Dodał, że bezpieczeństwo energetyczne kraju i dywersyfikacja dostaw gazu pozostają priorytetem spółki. – Nasze plany, związane z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, zostaną ujęte w zaktualizowanej strategii PGNiG, którą chcemy przedstawić do końca roku – powiedział Kwieciński. Jednocześnie podkreślił, że spółka podtrzymuje pełną wolę i determinację uniezależnienia się od rosyjskiego gazu po 2022 roku. Chodzi o rozwój własnego wydobycia w kraju i za granicą. –  Nasze plany związane z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej zostaną ujęte w zaktualizowanej Strategii GK PGNiG, którą chcemy przedstawić do końca tego roku – powiedział Jerzy Kwieciński.

Kontynuacja dywersyfikacji 

Bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikacja dostaw gazu mają pozostają priorytetem spółki.  – Środki prowadzące do tych celów pozostają niezmienne. Będziemy dalej prowadzić działania w stronę pełnego uniezależnienia od rosyjskiego gazu po 2022 r. oraz rozwój własnego wydobycia w kraju i za granicą – podkreślił Kwieciński.

Synergia ze spółkami Skarbu Państwa

– Chcemy budować czempiona nie tylko w skali krajowej, ale również światowej. Jesteśmy szóstym największym podmiotem w regionie, stąd jesteśmy otwarci na współpracę nie tylko z podmiotami polskimi, ale i w regionie. W perspektywie paroletniej jesteśmy otwarci na przejęcia zarówno w Polsce, jak i w regionie – powiedział.

Kwieciński ocenia, że PGNiG ma możliwości zwiększania inwestycji i pozyskiwania zewnętrznego finansowania. – Trzeba pamiętać, że w Europie gaz przestaje być uważany za czystą energię. Stąd też nasza chęć pójścia w kierunku zielonej energii – dodał, wyraził także wolę współpracy z innymi podmiotami i ewentualnymi przejęciami przede wszystkim w branży energetycznej. Chcemy współpracować z dużymi podmiotami Skarbu Państwa, w tym zwłaszcza z podmiotami z naszej branży paliwowej, czyli PKN Orlen i Lotosem. Będziemy szukać potencjalnych synergii – powiedział Kwieciński podczas piątkowej konferencji prasowej. Spółka ma być zainteresowana współpracą w różnej formie, zarówno wspólnymi przedsięwzięciami, tworzeniem spółek celowych, jak i przejęciami.  – W pierwszym rzędzie interesuje nas branża energetyczna – podkreślił.

Zielone inwestycje PGNiG

Prezes PGNiG dodał, że spółka już teraz powinna zintensyfikować prace nad technologiami, które będą spełniać wymogi neutralności klimatycznej. Wśród analizowanych i rozważanych przez PGNiG rozwiązań jest m.in. biogaz, paliwo wodorowe oraz fotowoltaika. Przy ich rozwoju Spółka będzie współpracować również z innymi podmiotami.  Ocenił, że z  krajowego biogazu może pochodzić podobny wolumen co krajowe wydobycie gazu ziemnego a więc  4 mld m sześc. rocznie.

Ciepło na gaz

PGNiG chce również wzmocnić segment ciepłowniczy i być jego integratorem w Polsce. – Chcemy silnie wzmacniać obszar ciepłownictwa i być integratorem tego segmentu w Polsce – powiedział prezes. Jerzy Kwieciński podkreślił, że w procesie transformacji polskiej energetyki gaz ziemny ma do odegrania istotną rolę. Dlatego PGNiG zamierza, między innymi, nawiązać ścisłą współpracę z samorządami, aby rozwijać ciepłownictwo oparte na gazie ziemnym.

Jak powiedział spółka planuje wzmocnienie obszaru ciepłownictwa i chce być integratorem tego rynku w skali kraju. -Chcemy, żeby rynek gazowy rósł w Polsce, żeby w większym stopniu polska energetyka była oparta na gazie – mówił.

– PGNiG ma 11 procent udziału w rynku ciepłowniczym. Uważamy, że ciepłownictwo powinno być zintegrowane z rynkiem gazowym. Cena ciepła z węgla będzie naszym zdaniem rosła, a spadnie cena ciepła z gazu. 20 procent naszych potrzeb może zabezpieczyć biometan i biogaz. Dlatego też, naszym zdaniem, warto być integratorem rynku – powiedział prezes. Wiceprezes Jarosław Wróbel przyznał, że spółka chce wykorzystać potencjał biometanu w Polsce, szacowany na ok. 7 mld m sześc.

Kwieciński dodał, że spółki paliwowe stają się mulitenergetyczne i PGNiG chce wpisać się w trendy światowe. – Dlatego też patrzymy na fotowoltaikę i sektor wiatrowy – powiedział prezes.

Bartłomiej Sawicki

Kwieciński: PGNiG postawi na dywersyfikację, ciepłownictwo i zieloną energię