Mniej biurokracji i Polska Agencja Geologiczna. Dyskusja o reformie (RELACJA)

18 grudnia 2017, 16:00 Energetyka
forum przemysłowe
fot. BiznesAlert.pl

Zmiany w prawie górniczym i geologicznym przyniosą wymierne korzyści. Pozwolą na odbiurokratyzowanie procedur – podkreślali uczestnicy dyskusji ,,Jak inwestować by zarobić. Prawo górnicze i geologiczne po zmianach”, odbywającej się w ramach III Forum Przemysłowego w Karpaczu . Patronem medialnym wydarzenia był BiznesAlert.pl.

Zdaniem Piotra Nowaka, dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych polityka surowcowa powinna wspomóc inwestorów w szerszym spojrzeniu na potencjalne możliwości poszukiwania wydobycia węglowodorów w Polsce. – Musimy tworzyć odpowiednie warunki, aby inwestorzy chcieli u nas funkcjonować – podkreślał.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

W tym kontekście Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Gelologicznych w Ministerstwie Środowiska, Rafał Misztal stwierdził, że w 80-90% nowe prawo górnicze i geologiczne niesie zmiany korzystne dla inwestowania w węglowodory. Według niego, przywrócony zostanie tzw. open door, co pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wniosek przedsiębiorcy. Jednocześnie w mocy pozostanie dotychczasowa procedura, pozwalająca ministrowi środowiska na wyznaczanie obszarów, dla których chce udzielić koncesji. Jego zdaniem to istotna zmiana, która ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorców. – Poprawa będzie widoczna również w przypadku istniejących koncesji. Będą one mogły poszerzać obszar, co obecnie nie jest możliwe, gdyż wynika z to procedur przetargowych i stanowi ograniczenie – powiedział.

Do 2020 roku wygaśnie ważność 35 koncesji na eksploatację węgla kamiennego i 5 koncesji dla węgla brunatnego. Obecnie ważnych jest 55 koncesji wydobywczych na węgiel kamienny i 10 na węgiel brunatny. Większość złóż, na które kończą się koncesje nie została jeszcze w pełni wykorzystana. Wygaśnięcie koncesji oznacza przerwanie eksploatacji złóż, ponieważ obecnie obowiązująca procedura przedłużenia ważności koncesji wydobywczej trwa średnio 3 – 4 lata. Ponadto wymaga nowego uzgodnienia z odpowiednim organem samorządu. Co do założeń, projekt nowelizacji prawa górniczego i geologicznego ma uchronić przed wspomnianym niebezpieczeństwem.

Konsultacje

– Jednym z filarów polityki surowcowej jest prawo, ale ideą jest połączenie szeregu interesów zarówno branży, skarbu państwa jak i wszystkich innych adresatów polityki surowcowej. W tym obszarze jako resort jesteśmy otwarci na pomysły – stwierdził Hubert Schwartz, dyrektor Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska.

Poinformował, że w najbliższym czasie zostanie otwarta skrzynka kontaktowa, aby zbierać pomysły i uwagi do obecnie funkcjonujących przepisów, aby było możliwe poszerzenie zakresu obejmowania prawa górniczego. – Nie obejmuje ono wszystkich dziedzin, które powinno np. podziemnych tras turystycznych – powiedział.

W trakcie wystąpienia zwrócił również uwagę na to, że brak wprowadzenia racjonalnego prawa w zakresie działalności geologiczno – górniczej utrudnia poszukiwania oraz eksploatację. – Dajmy działać tym, którzy chcą działać uczciwie. Dajmy możliwość szybszego dojścia do uzyskania koncesji. Odbiurokratyzujmy procedury, przy jednoczesnym wzmocnieniu skuteczności państwa w zakresie monitorowania tych inwestycji – mówił.

Polska Agencja Geologiczna

Podczas dyskusji pojawił się temat projektu powołania Polskiej Agencji Geologicznej (PAG), której celem byłoby usprawnienie zarządzania zasobami geologicznymi i zapewnienie efektywnej polityki surowcowej. Pojawiły się opinie, że brak takiego organu może skutkować niegospodarnością w zakresie zasobów geologicznych i wpływać na dezorganizację pracy Polskiej Służby Geologicznej i PIG-PIB. – Z jednej strony chodzi o usprawnienie kontroli państwa nad zasobami państwowymi oraz ułatwienie ich wykorzystania przez przedsiębiorców – powiedział Tomasz Nowacki, zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB. Za powołaniem Agencji opowiedział się także zastępca dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Gelologicznych w Ministerstwie Środowiska, Rafał Misztal. Jego zdaniem pomoże ona zmniejszyć ryzyko inwestycyjne dla przedsiębiorców.

– Mam nadzieję, że PAG powstanie i zachęcam do wspierania tego pomysłu. Jej powstanie spowoduje dywersyfikację, poprawiając warunki inwestycyjne w Polsce. Jeżeli ustawodawca zapewni stałe warunki prawne, da to impuls do inwestycji – mówił.

Zgodnie z założeniami PAG ma być w tym celu ustawowo wyposażona w odpowiednie kompetencje oraz środki finansowe, służące spójnej i kompleksowej polityce państwa w dziedzinie „geologii, hydrogeologii, górnictwa, rekultywacji oraz przywracania zagospodarowania terenów pogórniczych”. W tym kontekście zdaniem Huberta Schwarza z Ministerstwa Środowiska, należy usprawnić przepływ pieniędzy w ramach istniejącej struktury, bez konieczności tworzenia nowej instytucji, przynajmniej w obszarze hydrogeologi.