font_preload
PL / EN
Alert PAP 8 stycznia, 2018 godz. 17:30   
REDAKCJA

Zmiany w zarządzie PERN

pern fot. BiznesAlert.pl

Do zarządu PERN dołączył Mateusz Wodejko, poprzednio członek zarządu ds. finansowych byłej już spółki zależnej OLPP. Zarząd PERN w rozszerzonym składzie dokonał nowego podziału kompetencji. Ma to związek ze sfinalizowanym ostatnio połączeniem z OLPP.

PERN poinformował, iż Mateusz Wodejko został powołany do zarządu spółki przez jej Walne Zgromadzenie, obejmując stanowisko wiceprezesa. Obecnie, po integracji z OLPP, zarząd PERN liczy pięć osób.

PERN podał, że zgodnie z nowym podziałem kompetencji członków zarządu, prezes spółki Igor Wasilewski będzie nadzorował pion personalny oraz dział audytu i kontroli, a Mateusz Wodejko, jako wiceprezes, piony: finansowy oraz IT.

Jak wynika z komunikatu PERN, pozostali dotychczasowi wiceprezesi odpowiadać będą: Rafał Miland – za pion strategii i pion handlowy, a Sławomir Stachowicz – za pion bezpieczeństwa i BHP, jednocześnie będąc pełnomocnikiem ds. infrastruktury krytycznej oraz do spraw ochrony informacji niejawnych. Z kolei wiceprezes Tadeusz Zwierzyński będzie odpowiadać za pion techniczny i pion eksploatacji, nadzorując zarazem przedstawicielstwo spółki w Schwedt w Niemczech.

PERN wyjaśnił, iż nowy podział kompetencji w zarządzie przyjęto „w związku z połączeniem PERN z OLPP, wprowadzeniem nowego Regulaminu Organizacyjnego spółki oraz powołaniem przez Walne Zgromadzenie spółki PERN Mateusza Wodejko na stanowisko wiceprezesa”.

Wodejko, absolwent m.in. Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość oraz studiów podyplomowych na tej uczelni z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa, do czasu powołania na wiceprezesa PERN pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych w OLPP, a wcześniej w 2016 r. oraz w latach 2006-07 pracował w grupie kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Formalnie połączenie PERN i OLPP, jako podmiotu przejmowanego z grupy PERN, zostało ostatecznie sfinalizowane 3 stycznia poprzez dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

PERN ogłosił projekt połączenia z OLPP w lutym 2017 r. W sierpniu ubiegłego roku połączenie spółek zaakceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN, a we wrześniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OLPP.
Według prezesa PERN, skala działania uzyskana w wyniku integracji usytuuje tę spółkę „na równi z innymi europejskimi operatorami energetycznymi”. Zdaniem Wasilewskiego finalizacja połączenia oznacza dla PERN m.in. „szerokie kontakty handlowe i możliwość świadczenia bardziej kompleksowych usług, co przełoży się na pozyskanie nowych klientów oraz zdobycie nowych i większych kontraktów”.

PERN podkreślał ostatnio, że połączenie z OLPP „pozwoli na wykorzystanie efektu synergii w wielu aspektach, w tym m.in. technicznym, rynkowym i finansowym, a jednocześnie przyczyni się do realizacji polityki energetycznej państwa”.

Spółka OLPP – Operator Logistyczny Paliw Płynnych powstała w 1997 r., po wydzieleniu baz paliwowych z ówczesnej Centrali Produktów Naftowych. Do chwili połączenia z PERN był to największy w Polsce podmiot składowania i przeładunku paliw płynnych – 19 baz magazynowych posiada łączną pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc. paliw do bieżącej dystrybucji i w ramach rezerw państwowych. W wyniku integracji bazy te zostały przejęte przez PERN, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Na terenie kraju PERN zarządza trzema naziemnymi bazami magazynowymi ropy naftowej – w Adamowie przy granicy z Białorusią, Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i w Gdańsku – o łącznej pojemności ok. 3,5 mln m sześc., a także siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych oraz paliwowych. Spółka tłoczy jednocześnie ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.

W Gdańsku PERN posiada Terminal Naftowy o pojemności 375 m sześc., przeznaczony na różne gatunki ropy naftowej. To pierwszy taki obiekt w kraju, działający jako hub morski. Planowana jest jego rozbudowa, podobnie jak gdańskiej bazy magazynowej.

Jeszcze w 2017 r. PERN zapowiadał, iż spółka ta zamierza w ciągu następnych czterech lata wydać do 2 mld zł na inwestycje związane z rozwojem sektora transportu i magazynowania ropy naftowej, a także transportu, magazynowania i obrotu paliwami na poziomie hurtowym.

Polska Agencja Prasowa