Znamy ostateczny wynik aukcji rynku mocy na 2024 rok. Ponad 22 GW w umowach

31 grudnia 2019, 14:02 Alert
Elektrownia Opole Flickr
Elektrownia Opole. Fot. Flickr

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że Urząd Regulacji Energetyki opublikował ostateczne wyniki aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 przeprowadzonej 9 grudnia tego roku.

Aukcję wygrały 103 oferty. Aukcja główna zakończyła się w piątej rundzie z ceną zamknięcia równą 259,87 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikających z wyniku aukcji głównej wynosi 8 671,154 MW, w wyniku umów mocowych na ponad trzy lata na 2022 rok – 12 458,819 MW, w wyniku umów na ponad dwa lata na 2022 rok – 1250,000 MW, na więcej niż rok na 2022 rok – 852,603 MW. Umowy mocowe na rok dostaw 2024 opiewają na 22 107,576 MW. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z umów zawartych na ponad rok w aukcji głównej wynosi 5669,035 MW.

Wśród podmiotów, które wygrały aukcje rynku mocy na 2024 rok znalazły się państwowe Energa, PGE Energia Cieplna, PGE Energia Odnawialna, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE, PGNiG Termika, PGNiG, PKN Orlen, Tauron. Firmy prywatne z wygranymi aukcjami to Enel X oraz Enspirion.

URE/Wojciech Jakóbik