Żołnierze z nowego poboru rozpoczynają służbę na Litwie

23 września 2015, 12:19 Alert

(Delfi/Kurier Wileński)

Poniedziałek 21 września 2015 roku to pierwszy dzień służby litewskich rekrutów, którzy zostali powołani w ramach dodatkowego poboru realizowanego na skutek kryzysu ukraińskiego i wynikających z niego niebezpieczeństw dla państwa litewskiego.

Litewskie media informują, że 400 osób rozpoczyna służbę w Batalionie Piechoty Zmechanizowanej im. Wielkiego Księcia Kiejstuta w Taurogach  a 200 żołnierzy w Batalionie Wsparcia Logistycznego im. Wielkiego Księcia Witenesa w Mariampolu.

30 mężczyzn zasili Batalion Sztabowy Wielkiego Księcia Giedymina w Wilnie, a 500- Batalion Dragonów Wielkiego Księcia Butygejda w Kłajpedzie.

Pobór został przywrócony na Litwie, by uzupełnić stany jednostek wojskowych. 3000 poborowych ma zostać wylosowanych spośród roczników przewidzianych do służby. Litewskie MON liczy, że 2660 zgłosi się ochotniczo.

Według ministerstwa obrony nie ma zasadniczo problemu z napływem chętnych. Wyjątkiem jest tu obwód wileński. Częściowo wynika to z faktu, że Litwini przebywający za granicą są zarejestrowani w razie mobilizacji w stolicy Litwy. Poza tym w Wilnie i okolicach jest najmniejsze na Litwie bezrobocie, a żołd nie jest aż tak wysoki. Nie ma natomiast informacji dotyczących stawiennictwa do służby litewskich Polaków.

Więcej informacji:

495 litewskich rekrutów rozpoczyna intensywne szkolenia i obowiązkową służbę w Kłapejdzie

Jaceniuk: Ukraińska marynarka powróci na Krym; rozpoczęto manewry Sea Breeze 2015 w Odessie

Włosi kończą dowództwo w ramach Baltic Air Policing. 1 września zastąpią ich Węgrzy