Został zawarty polsko-węgierski mariaż giełd energii w nadziei na efekt skali

16 grudnia 2021, 15:45 Alert
tge
Fot. Michał Perzyński

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisała z Towarową Giełdą Energii (TGE), Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange porozumienie term sheet, w którym zadeklarowano zamiar utworzenia do 30 września 2022 roku spółki Central Post-trade Solutions działającej w obszarze post transakcyjnym na rynkach towarowych.

Wspólne plany Polski i Węgier

– Po powołaniu spółki Central Post-trade Solutions, porozumienie term sheet zakłada przeprowadzenie następujących transakcji: TGE wniesie aportem wszystkie akcje w IRGiT do spółki Central Post-trade Solutions, a Narodowy Bank Węgier i Budapest Stock Exchange wniosą aportem wszystkie posiadane pośrednio lub bezpośrednio udziały w Keler CCP do spółki Central Post-trade Solutions – czytamy w komunikacie Giełdy Papierów Wartościowych.

Planowana struktura nowej polsko-węgierskiej spółki. Fot. Michał Perzyński

Obecnie GPW posiada 100 procent kapitału zakładowego TGE oraz pośrednio za pośrednictwem TGE 100 procent kapitału zakładowego Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT). Porozumienie term sheet zakłada, że po powołaniu Central Post-trade Solutions, strona polska będzie większościowym akcjonariuszem spółki.

– Jeśli patrzymy na giełdy instrumentów kapitałowych, widzimy, że udział kapitalizacji w Produkcie Krajowym Brutto (PKB) regionu kształtuje się w okolicach 20 procent, w Polsce jest to 36 procent. Tymczasem giełdy na zachodzie Europy są cztery razy większe. Obserwujemy szybszy rozwój naszego regionu w porównaniu z krajami zachodnimi. W zeszłym roku obroty na naszej giełdzie były dwukrotnie wyższe na giełdzie wiedeńskiej, a niedawno były one porównywalne; 20 lat temu giełda ateńska była cztery razy większa od naszej, dziś giełda warszawska jest cztery razy większa. Region rozwija się bardzo dobrze, doganianie giełd zachodnich odbywa się na dwa sposoby: po pierwsze, poprzez wzrastający udział kapitalizacji spółek notowanych w PKB oraz coraz szybszy wzrost PKB regionu. Trzeba ponosić duże koszty stałe obecności na tym rynku, dlatego ważne jest, byśmy w regionie państw Trójmorza budowali bliską współpracę, by pomagać sobie w osiąganiu skali. Dzisiaj widzimy różnicę, która nas dzieli od Europy Zachodniej, ale możemy tę różnicę szybciej niwelować – powiedział prezes Giełdy Papierów Wartościowych dr Marek Dietl w odpowiedzi na pytanie portalu BiznesAlert.pl.

Do pytania BiznesAlert.pl o zdolność konkurencji giełd środkowoeuropejskich z zachodnioeuropejskimi odniósł się także wiceprezes Towarowej Giełdy Energii Adam Młodkowski: – Jeśli chodzi o rynek OZE, to rozwija się on szybko, rośnie udział energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, co jest zgodne z polityką Unii Europejskiej i pakietem Fit for 55. Natomiast jeśli chodzi o rynek giełdowy w Polsce, to takich instrumentów giełdowych na rynku nie mamy. Jako TGE prowadzimy rejestr świadectw pochodzenia, są prowadzone przez nas prace mające na celu analizy możliwości wprowadzenia produktów giełdowych dla sektora OZE, funkcjonują na rynku kontrakty PPI, wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej powołaliśmy zespół, który ma na celu wypracowanie tych produktów. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo dla TGE byłaby to szansa na rozwój nowych linii biznesowych. Trudno mówić o konkurencji z giełdami zachodnimi, bo produkty się dopiero tworzą, ale niewątpliwie zawarcie dzisiejszego porozumienia wzmacnia nasze możliwości, jeśli chodzi o oferowanie produktów dla podmiotów działających na rynku OZE – ocenił Młodkowski.

Giełda Papierów Wartościowych/ISB News/Michał Perzyński