Związkowcy chcą gwarancji zatrudnienia po fuzji kopalń

23 lutego 2017, 10:30 Alert
Górnictwo

Działające w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) związki zażądały w środę od zarządu spółki przedstawienia wpływu planowanego połączenia Grupy z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) na dalsze funkcjonowanie PGG. Chcą m.in. gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników.

Stanowisko związkowców wpłynęło w środę do zarządu PGG. Równolegle toczą się konsultacje ze związkowcami z KHW, które jednak jak dotąd nie doprowadziły do zawarcia porozumienia. Terminu kolejnych rozmów na razie nie wyznaczono.

W piśmie związkowców z PGG, adresowanym do prezesa spółki Tomasza Rogali i podpisanym przez 12 z 13 działających w PGG central, związkowcy powołali się na porozumienie z kwietnia ubiegłego roku, kiedy ustalano warunki przekazania kopalń dawnej Kompanii Węglowej do powstającej od podstaw PGG. Teraz, gdy Grupa ma być powiększona o aktywa holdingu, związki chcą mieć pewność, że nie zachwieje to stabilnością PGG i nie spowoduje ubytku miejsc pracy.

„W szczególności domagamy się przedstawienia nowego biznesplanu dla PGG, przedstawienia uzgodnień z inwestorami dotyczących zapewnienia środków finansowych, gwarancji funkcjonowania wszystkich kopalń i zakładów PGG, gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników PGG” – napisali związkowcy.

Piąty postulat dotyczy renegocjacji porozumienia z 19 kwietnia 2016 r. (poprzedzającego powstanie PGG) w zakresie wprowadzenia kwartalnego okresu oceny realizacji biznesplanu oraz możliwości kwartalnego przywracania zawieszonych świadczeń płacowych; chodzi głównie o nagrodę roczną, czyli tzw. czternastą pensję. Ponadto, dotyczy on wydłużenia okresu niezbędnego na opracowanie i wdrożenie nowego układu zbiorowego. W porozumieniu sprzed niespełna roku ustalono, że nowy układ, zawierający m.in. elementy motywacyjne, powinien być wynegocjowany w 2017 roku.

„Nie jesteśmy przeciwni przyłączeniu KHW do naszej spółki, ale nie może być tak, że ta operacja odbędzie się bez żadnych gwarancji i zabezpieczeń dla załogi PGG. Dziś mamy taką sytuację, że centrale z holdingu próbują wywalczyć jak najlepsze warunki połączenia dla swoich członków – i to jest zrozumiałe. Ale organizacje związkowe z PGG nie mogą lekceważyć obaw swoich członków i walczą o to, aby należycie zabezpieczyć prawa i interesy pracowników PGG. Po połączeniu będziemy wspólnie walczyć o wszystkich, ale fuzja musi się odbyć na uzgodnionych przez wszystkie strony warunkach” – powiedział szef Solidarności w PGG Bogusław Hutek.

Postulaty związkowców z PGG zostały sformułowane niezależnie od negocjacji prowadzonych ze związkowcami z holdingu. We wtorek, po fiasku poniedziałkowych rozmów z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego, Solidarność z KHW zwróciła się o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, która miałaby zająć się warunkami połączenia obu firm. Jednak w środę przewodniczący Rady Marek Zychla poinformował PAP, że w tym tygodniu Rada nie zajmie się tą sprawą.

Jednocześnie Zychla zadeklarował, że jeżeli w najbliższych dniach strony samodzielnie nie dojdą do porozumienia i pat w rozmowach między związkowcami a zarządami obu spółek i resortem energii będzie trwał, prezydium Rady rozważy zajęcie się sprawą na nadzwyczajnym posiedzeniu i może wyznaczyć jego termin. Wcześniej jednak strony powinny podjąć kolejną próbę bezpośredniego porozumienia.

Rozbieżności, które uniemożliwiły zawarcie porozumienia już w poniedziałek, dotyczą przede wszystkim zasad wynagradzania pracowników holdingu po przejściu do PGG. Rozstrzygnięcia wymaga, czy będą obowiązywały regulacje stosowane w Grupie, czy też jeszcze przez rok zachowa ważność holdingowy układ zbiorowy pracy. Związkowcy analizują m.in. wysokość średniego wynagrodzenia w obu wariantach. Zarząd holdingu na stronie internetowej spółki opublikował porównanie płac na poszczególnych stanowiskach górniczych w PGG i KHW. Z zestawienia wynika, że przechodząc na warunki obowiązujące w PGG górnicy z KHW mogą zarobić więcej niż obecnie.

Termin kolejnych negocjacji nie został jeszcze wyznaczony. Jak nieoficjalnie dowiedziała się w środę PAP ze źródeł w Ministerstwie Energii, resort sceptycznie odnosi się do przeniesienia rozmów na forum WRDS, licząc na zawarcie bezpośredniego porozumienia ze stroną społeczną.

Obecnie – co wiadomo również nieoficjalnie – zarządy firm prowadzą konsultacje z poszczególnymi związkami, przedstawiając im wyliczenia oraz symulacje płacowe w zależności od przyjętego wariantu. Jeżeli w ramach tych wewnętrznych rozmów uda się wypracować kompromisowe rozwiązania, do parafowania porozumienia mogłoby dojść np. w przyszły poniedziałek. Rozmowy z udziałem stron nie będą raczej wznowione w czwartek lub piątek, ponieważ minister energii i jego zastępca uczestniczą w obradach Sejmu.

Minister Tchórzewski kilkakrotnie podkreślał wcześniej, że porozumienie ze stroną społeczną, otwierające drogę do dalszych procedur związanych z połączeniem obu firm, powinno być zawarte najdalej do końca lutego. Później prowadzone będą m.in. rozmowy z wierzycielami zadłużonego na 2,5 mld zł KHW (prawie połowa to dług z tytułu obligacji) oraz czynności administracyjne. Biznesplan przedsięwzięcia ma być też przedstawiony Komisji Europejskiej.

Do zbycia aktywów holdingu na rzecz PGG ma dojść 1 kwietnia br. Powstanie największa w UE górnicza firma, zatrudniająca ponad 43 tys. pracowników w dziewięciu kopalniach. W ciągu dwóch lat spółka – dokapitalizowana ok. 1 mld zł – ma wydać na inwestycje ok. 3 mld zł. Po restrukturyzacji i osiągnięciu stabilnej rentowności, w ciągu pięciu lat firma miałaby trafić na warszawską giełdę.

Polska Agencja Prasowa