Czy Afryka stanie się gazowym wybawicielem Europy?