DEME Group offshore

Belgowie zgłaszają akces do polskiego rynku morskich farm wiatrowych