Blackout. Grafika: Mikołaj Teperek.

Blackout. Czym są przerwy dostaw energii? Spięcie