Cały zysk PGE za 2020 rok zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy

Akcjonariusze PGE podczas walnego zgromadzenia podjęli decyzję o niewypłacaniu dywidendy i przekazaniu całego zysku z 2020 roku na kapitał zapasowy spółki.  – Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o podziale zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 1 743 801 687,66 zł i przeznaczy go na kapitał zapasowy – czytamy w uchwale W kwietniu zarząd … Czytaj dalej Cały zysk PGE za 2020 rok zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy