Czas na dostosowanie umów spółek obrotu do ustawy o cenach energii do 13 września

Ministerstwo energii przypomniało, że zgodnie z przepisami spółki obrotu mają obowiązek do 13 września br. dostosować ceny i stawki opłat za energię elektryczną do cen i stawek opłat obowiązujących w 2018 r. dla wszystkich uprawnionych odbiorców, którzy dotychczas płacili ceny wyższe niż w 2018 roku. Jednocześnie resort zaznacza, że rozliczenie nastąpi z wyrównaniem od 1 … Czytaj dalej Czas na dostosowanie umów spółek obrotu do ustawy o cenach energii do 13 września