Panele fotowoltaiczne. Grafika: Gabriela Cydejko

Jakóbik: Krwawa fotowoltaika z obozu pracy