Środki na transformację będą przyznawane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego dyrektor polskiego biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego Piotr Michałowski opowiedział o szczegółach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. – Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji to dokumenty, który stanowią część Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Mają być one warunkiem przyznania funduszów w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Będą one pisane przez poszczególne państwa członkowskie, które będą beneficjentami funduszu. W tym … Czytaj dalej Środki na transformację będą przyznawane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”