Elastyczność produkcji Rafinerii Gdańskiej pozwoliła na dobre wyniki Lotosu