Enea opublikowała wstępne wyniki za 2020 rok. Spadek przychodów ze sprzedaży węgla