Molekuła wody, z której można pozyskać wodór. Fot. Freepik

Forum Energii: Projekt polskiej strategii wodorowej to przyczynek do dyskusji o całej gospodarce