Polska będzie ograniczać rolę paliw kopalnych na rzecz wodoru