Polska będzie ograniczać rolę paliw kopalnych na rzecz wodoru

19 października 2020, 09:45 Alert

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka wziął udział w Hydrogen Energy Ministerial Meeting, podczas którego podzielił się polskimi doświadczeniami w zakresie budowania gospodarki wodorowej.

– Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Z wykorzystaniem wodoru, planujemy nie tylko ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, ale także zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez dywersyfikację źródeł energii elektrycznej. Zamierzamy także ograniczyć import paliw kopalnych oraz produkować wodór z OZE, tak by ustabilizować system energetyczny zgodnie z rosnącym udziałem OZE w miksie energetycznym – powiedział minister Kurtyka.

– Ogromne doświadczenia i zaawansowane technologie z Japonii, inspirują nas w procesie transformacji. Wodór ma być narzędziem do dekarbonizacji sektorów, które inaczej byłyby w Polsce trudne do przekształcenia, jak na przykład przemysł ciężki – powiedział Kurtyka.

Polska przewiduje, że w 2030 roku do produkcji wodoru będziemy wykorzystywać od 2 do 4 GW energii z elektrolizerów opartych na źródłach odnawialnych. Plany zakładają też, że w 2025 roku w większych miastach będzie jeździć 500 autobusów napędzanych wodorem. Do tego czasu mają się też pojawić pierwsze pociągi napędzane wodorem. Planujemy również tworzenie jednostek do produkcji ogniw paliwowych i elektrolizerów w oparciu o własne autorskie technologie. Ponadto do 2030 r. powinny pojawić się w Polsce średniej wielkości elektrownie i elektrociepłownie o mocy 50 MW, wykorzystujące głównie wodór na bazie energii z gazu lub technologii ciekłej.

Ministerstwo klimatu/Michał Perzyński