TAG: Górnictwo
Komisarz ds. energii Unii Europejskiej Kadri Simson chwali porozumienie rządu polskiego z górnikami o wyłączeniu kopalni Polskiej Grupy […]
Według informacji BiznesAlert.pl Polska zabiega już w Komisji Europejskiej o zmianę przepisów w taki sposób, aby umożliwiały wsparcie […]
W czwartek w czterech spółkach węglowych rozpoczynają pracę zespoły robocze, które mają uszczegółowić ustalenia wrześniowego porozumienia […]
W miniony wtorek odbyło się połączone posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Zespołu ds. polityki klimatycznej […]
– Rola ministerstwa aktywów państwowych ogranicza się do transformacji spółek energetycznych, a nie do kwestii ministerstwa klimatu, co […]
W portach jest znacznie mniej węgla niż jeszcze rok czy dwa lata temu o tej porze roku. Import węgla kamiennego znacząco spada, ale polskie […]
Czy Polska zgodzi się na realizację porozumienia rządu z górnikami. Paweł Wróbel, szef Gate Brussels, przedstawia kontekst prawa unijnego, […]
Ministerstwa spraw zagranicznych i środowiska Czech złożyły skargę do Komisji Europejskiej w związku z przedłużeniem działalności w Polsce […]
Bez postawienia na biometan – zdaniem gości panelu o biometanie na konferencji Gazterm – polski sektor gazowniczy może skończyć jak branża […]
Organizacja Młodzieżowy Strajk Klimatyczny przejęła witrynę Artura Sobonia, pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa, […]
Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń liczy na to, że Komisja Europejska wyrazi zgodę na pomoc publiczną dla górnictwa.
Piątkowe porozumienie z górnikami miało na celu przygotowanie gruntu pod przyszłe rozmowy o szczegółach zamknięcia sektora górniczego w […]
Dzisiaj przeciwnicy transformacji energetycznej jako takiej znajdują się raczej na marginesie debaty publicznej. Politycy rozmawiają ze związkami […]
Znamy treść porozumienia rządu i związków zawodowych w sprawie reformy górnictwa i energetyki. Umowa zakłada między innymi konieczność […]
Według informacji BiznesAlert.pl rozmowy rządu o reformie górnictwa i energetyki ze związkami zawodowymi z branży zakończyły się porozumieniem.