Energetyka
Etanol i współuwodornienie są szansą na zwiększenie udziału biopaliw w Polsce. W Warszawie odbyła się konferencja „Biopaliwa – prawo, […]
Sąd apelacyjny w Hadze podtrzymał w mocy decyzję Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego, który w 2014 roku przyznał byłym akcjonariuszom […]
PGE Baltica ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej […]
Rząd informuje, że nadal trwa nabór małych i średnich przedsiębiorstw do bezpłatnego audytu energetycznego pozwalającego ustalić jak […]
Rosnieft w ciągu następnych pięciu lat planuje wydać pięć miliardów dolarów na projekty przyjazne środowisku.
Rada nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji pomiędzy PKP Cargo a […]
Wykonane na środowisku produkcyjnym testy wymiany i rozliczenia energii bilansującej w ramach europejskiego mechanizmu kompensowania […]
Tegoroczna Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa pokazała po raz kolejny różnice pomiędzy transatlantyckimi sojusznikami. Uwypukla też […]
– W ciągu 20 (max 30 lat) stanie się więc coś, co do tej pory niewyobrażalnego – zniknie rynek węgla energetycznego – co tak […]