Energetyka
PGE Energia Ciepła podpisała ze spółką zależną Erbudu umowę z na budowę nowych źródeł szczytowych w Oddziale Wybrzeże w […]
Estonia i Łotwa zamierzają wspólnie zbudować morskie farmy wiatrowe. Instalacja miałaby powstać w Zatoce Ryskiej, przyczyniając się do […]
Podczas zeszłorocznego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach ustalono większość zasad funkcjonowania międzynarodowego systemu ochrony […]
Przychody z eksportu gazu już nie wystarczają do subsydiowania działalności spółki na rynku rosyjskim – poinformował Wiktor Jacenko, […]
Podpisanie umowy o współpracy PGNiG i ERU Management and Services o wspólnym poszukiwaniu węglowodorów na Ukrainie było okazją do dyskusji o […]
Polska będzie mogła sprowadzić gaz z Ukrainy do Polski by zabezpieczyć Podkarpacie przed ewentualnymi problemami dostaw z Rosji. Potem może […]
Podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej podejmiemy na nowo temat neutralności klimatycznej. Z perspektywy Polski ważne jest, aby […]
PGNiG wejdzie w nowy etap współpracy z ukraińskim Energy Resources of Ukraine (ERU) Management Services poprzez zaangażowanie w wydobycie gazu na Ukrainie.
W ostatnim czasie miały miejsce dwa ważne wydarzenia z punktu widzenia rosyjskiej energetyki: inauguracja działalności gazociągu Siła Syberii z […]