Rewizja KPO w wykazie prac legislacyjnych rządu

25 kwietnia 2024, 15:15 Alert

Projekt rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zmiany wynikają z aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych, takich jak wojna w Ukrainie, która wpłynęła na tempo ożywienia gospodarczego.

Sejm RP. Fot. Wikimedia Commons
Sejm RP. Fot. Wikimedia Commons

Głównym celem rewizji jest dostosowanie celów KPO do nowych realiów, zachowując jednocześnie kluczowe reformy i inwestycje. Proponowane zmiany dotyczą głównie przesunięcia terminów realizacji, modyfikacji wskaźników i kamieni milowych oraz zmian wartości docelowych wskaźników. Zmiany obejmują 11 z 55 reform oraz 22 z 56 inwestycji w KPO.

Do Polski trafiło 6,3 mld euro z pierwszej transzy KPO, przeznaczone m.in. na walkę z zanieczyszczeniem powietrza, rozwój internetu, transport i rolnictwo. Zgodnie z projektem rewizji, 1,1 mld euro ma być przeznaczone na rozwój gospodarki niskoemisyjnej.

Część środków z części grantowej zostanie przeniesiona do części pożyczkowej KPO, m.in. na termomodernizację budynków, bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwo 4.0, wyposażenie szkół w technologię oraz opiekę długoterminową w szpitalach.

W sumie Polska otrzyma 59,8 mld euro w ramach KPO, w tym 25,27 mld euro w dotacjach i 34,54 mld euro w pożyczkach. Priorytety to cele klimatyczne, transformacja cyfrowa i reformy socjalne.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie upoważniony do przedłożenia Addendum do KPO po negocjacjach z Komisją Europejską, informując o wynikach Radę Ministrów.

PAP Biznes / Mateusz Gibała

Rząd chce ułatwić pożyczki z KPO na morską energetykę wiatrową