TAG: Dotacje

W tym tygodniu przedstawiciele niemieckich landów spotkają się z szefową Komisji Ursulą von der Leyen w sprawie taniego prądu i dotacji dla […]
– Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna ma umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 20 mln zł […]
Komisja Europejska (KE) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały porozumienie w sprawie nowego instrumentu pożyczkowego. Ma on posłużyć do […]
Śląskie miasta otrzymają dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o łącznej wartości ok 170 mln […]
Prof. Władysław Mielczarski w artykule „Za mało innowacyjności w innowacjach”  stwierdził, że w Polsce słowo […]
Komisja współfinansuje w ramach programu LIFE projekty na rzecz ochrony środowiska, przyrody i bardziej zrównoważonej gospodarki.
(Ministerstwo Gospodarki) W ramach POIiŚ 2007-2013 wsparty dofinansowaniem został projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w […]
(Komisja Europejska) Komisja ogłasza drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Można się ubiegać o […]
(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) Sokół i Gazela BIS – to dwa nowe programy, które zatwierdziła Rada Nadzorcza […]
50 mln złotych dla samorządów na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i […]
Usprawnienie realizacji inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej […]
Trwa nabór wniosków na bilateralne projekty w ramach Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł […]
Polska organizacja Dachser, reprezentująca międzynarodowego operatora logistycznego z centralą w Niemczech, została uhonorowana godłem Inwestor […]
Do 11 sierpnia 2015 r. trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.
Utworzenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, budowa drogi S14, pomoc dla Centrum Zdrowia Matki Polki – prezentujemy 14 najważniejszych […]