Energetyka / Ropa
Głównym producentem ropy i gazu w UE jest Norwegia. Okazuje się, że Norwegowie dostrzegają „wiatr zmian” i chcą brać w nich czynny udział […]
Azerska rafineria w Turcji nie odbiera ropy z Rosji. Powodem może być nowy konflikt w Górskim Karabachu albo niska jakość surowca rosyjskiego w […]
Według ministra energetyki Rosji Aleksandra Nowaka, Rosja może wysłać przez swoje porty od czterech do sześciu milionów ton białoruskich […]
Rosjanie zamierzają stworzyć grupę spółek specjalnego przeznaczenia, które utrzymają poziom odwiertów niezbędny do odbudowy wydobycia po […]
Według informacji BiznesAlert.pl rozmowy rządu o reformie górnictwa i energetyki ze związkami zawodowymi z branży zakończyły się porozumieniem.
Ministerstwo zasobów naturalnych Rosji opublikowało raport dotyczący poziomu i wartości zasobów kopalin na terenie Federacji Rosyjskiej […]
Według Argus Consulting cytowanego przez Kommiersanta zapotrzebowanie na ropę może się odrodzić po pandemii dopiero w 2023 roku.
Spadek przerobu ropy i wstrzymanie eksportu białoruskiej ropy spowodował utratę przez budżet białoruski ponad 400 mln białoruskich rubli (156 […]
Duma, niższa izba parlamentu rosyjskiego, przyjęła propozycję ministerstwa finansów dotyczącą m.in wprowadzenia zmian w systemie fiskalnym ulg […]