Orlen buduje największą farmę fotowoltaiczną na Dolnym Śląsku

17 kwietnia 2024, 15:15 Alert

Grupa Orlen, poprzez Energę Wytwarzanie, przejęła projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 130 MW. Inwestycja, zlokalizowana na Dolnym Śląsku, zostanie zrealizowana do końca 2025 roku – poinformowała spółka w komunikacie.

Orlen zazielenił logo w 2020 roku. Zdjęcie: Wojciech Jakóbik.
Orlen zazielenił logo w 2020 roku. Zdjęcie: Wojciech Jakóbik.

Nowa instalacja, która będzie zlokalizowana w gminie Kotla na Dolnym Śląsku, ma zasilać czystą energią ponad 60 tys. gospodarstw domowych. Projekt ten został przejęty od brytyjskiej firmy Lightsource bp i jest już gotowy do rozpoczęcia. Instalacja o mocy 130 MW ma zostać uruchomiona do końca 2025 roku i w pierwszym roku działalności przewiduje się produkcję ponad 145 GWh energii elektrycznej.

Nie jest to pierwsza inwestycja Grupy ORLEN w fotowoltaikę. Obecnie koncern dysponuje około 100 MW mocy zainstalowanej w 11 działających farmach fotowoltaicznych oraz mikroinstalacjach. W ubiegłym roku Grupa ORLEN powiększyła swój portfel aktywów o 64 MW mocy w fotowoltaice, zarówno przez rozbudowę istniejących farm, jak i przez akwizycje nowych projektów.

Jednym z priorytetów Grupy ORLEN jest rozwój energetyki odnawialnej. Wśród najważniejszych projektów inwestycyjnych były rozbudowa farm fotowoltaicznych Gryf i Wielbark, a także rozpoczęcie budowy farmy Mitra o mocy 65 MW. Dodatkowo, Grupa Energa, będąca częścią Grupy ORLEN, aktywnie poszukuje kolejnych możliwości inwestycyjnych w zakresie OZE, takich jak źródła fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe.

Zgodnie z ambitnym planem strategicznym, do końca 2030 roku Grupa ORLEN zamierza dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW. W skład tego portfela wchodzić będą m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, elektrownie wodne oraz jednostki wytwórcze na biogaz i biometan.

Orlen / Mateusz Gibała

Resort klimatu: opóźnienie atomu na Pomorzu to na razie spekulacje