Środowisko
Wyeliminowanie paliw kopalnych i energii jądrowej wymagałoby milionów nowych turbin wiatrowych, miliardów paneli słonecznych i kilku miliardów […]
Koronawirus sieje spustoszenie. Ludzie tracą życie i zdrowie, a gospodarka pogrąża się w największym od dekad kryzysie. Mimo tego Unia […]
Analitycy zajmujący się przyszłością unijnej polityki klimatycznej nie mają wątpliwości, że jej centralna rola zakreślona w Europejskim […]
Badanie Kantar na zlecenie Komisji Europejskiej pozwoliło ustalić, że 73 procent Polaków oraz 76 procent wszystkich Europejczyków uważa, że […]
Dziennikarze Frankfurter Allgemeine Zeitung Hendrik Kafsack i Niklas Záboji zastanawiają się jak będzie wyglądać odbudowa gospodarki Unii […]
Szczyt klimatyczny COP26, który miał się odbyć w listopadzie tego roku w Glasgow, został przełożony w związku pandemią koronawirusa. Komisja […]
– Realizacja żadnej strategii nie będzie możliwa bez przeprowadzenia wcześniejszego dialogu i dokonania ustaleń z najpoważniejszymi […]
Minister klimatu powołał zespół do spraw rozwoju przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i korzyści dla polskiej gospodarki.
Środowiska naukowe oceniają, że spadek emisji dwutlenku węgla wywołany przez koronawirusa i zastój gospodarek może być największy od II […]