Środowisko
Dzisiaj Komisja Europejska przyjęła swój program prac na 2020 rok. Określono w nim działania, jakie Komisja podejmie w 2020 r., aby zrealizować […]
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii, którym został Ireneusz Zyska, […]
Jacek Ozdoba ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie […]
Unia Europejska chce, by cel neutralności klimatycznej stał się nieodwracalnym prawem. Zabieg ten ma dać pewność, o którą proszą inwestorzy, […]
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to – obok mechanizmu inwestycyjnego oraz pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla sektora publicznego […]
„Polityki, które zostaną przygotowane w najbliższej przyszłości, przede wszystkim muszą być ze sobą spójne, a także muszą uwzględniać […]
Mieszkańcy pięciu podkrakowskich gmin złożyli do Wojewody Małopolskiego i Marszałka Małopolski wniosek o wprowadzenie stanu klęski […]
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – występujący w rozszerzonej roli jako bank klimatyczny Unii Europejskiej – wzmacnia wsparcie dla polskich […]
Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku w Tokio, poinformowali, że po raz pierwszy w historii znicz olimpijski zapłonie […]