TAG: Ceny energii
Towarowa Giełda Energii (TGE) informuje, że przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2020 roku były niższe o 3,5 procent w porównaniu do […]
Nie wierzę, że rekompensaty rosnących cen energii pojawią się w przyszłym roku. Aby racjonalnie podejść do problemu, należy wziąć się za […]
Radny Miasta Krakowa Łukasz Sęk poprosił prezydenta Jacka Majchrowskiego o informacje o taryfach i kosztach energii elektrycznej w Urzędzie […]
Grupa Lotos boleśnie odczuwa skutki pandemii koronawirusa. Spółka odnotowała 76,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom […]
Według Jerzego Buzka Europejski Zielony Ład to szansa na transformację gospodarczą na Śląsku, o której należy rozmawiać szczerze z górnikami.
– W jaki sposób oraz kiedy pan premier zamierza doprowadzić do zakwalifikowania produkcji cementu oraz produkcji wapna do sektorów, którym […]
Urząd Regulacji Energetyki informuje, że zakończył pierwszy proces przyznawania rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych z tytułu […]
PKN Orlen w wynikach drugiego kwartału odwróci odpisy aktualizujące wartość zapasów w kwocie ok. 2 mld 103 mln zł netto, odnotuje także zysk […]
Początek marca 2020 roku był momentem, w którym rząd we Włoszech próbował zrozumieć prawdziwe zagrożenie koronawirusa i określić środki, […]
Gazprom przedstawił raport po pierwszym kwartale 2020 roku przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej […]
Konsolidacja kapitałowa firm energetycznych na świecie jest procesem trwającym od lat, dlatego wcześniej czy później zderzą się z nim też […]
Ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły do historycznie wysokiego poziomu, nienotowanego od 2008 roku. 
Prezes URE odmówił zatwierdzenia zmiany taryf sprzedaży energii elektrycznej obowiązujących do końca tego roku. Decyzje dotyczą czterech […]
Wyrok sądu arbitrażowego, ogłoszony 30 marca, kończy ponad pięcioletni spór cenowy z Gazpromem, który zaczął się w listopadzie 2014 roku […]
Francuska energetyka jądrowa jest jednym z najczęściej omawianych problemów wśród międzynarodowych analityków, od kiedy zaczęła się […]
Posłuchaj naszej debaty